COVID-19

‘ชัยวุฒิ’ ยอมรับเจอ ‘ตรีนุช’ แต่ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 จึงไม่ต้องกักตัว ขอสังคมอย่าตื่นตระหนก มองปัญหาอย่างมีหลักการ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยว่า ส่วนตัวได้พบกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศอยู่เป็นประจำเนื่องจากอยู่พรรคเดียวกัน ซึ่งส่วนตัวได้ไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากตามหลักทางการแพทย์หากไปพบหรือสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิดโดยตรงจะต้องกักตัว 14 วัน แต่นางสาวตรีนุช ตรวจไม่พบเชื้อ ผู้ที่ไปพบจึงไม่จำเป็นต้องกักตัวเนื่องจากไม่มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่น แต่เนื่องจากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง นางสาวตรีนุชจึงต้องกักตัว

ทั้งนี้ไม่อยากให้สังคมกังวลมากนัก มิเช่นนั้นจะทำงานกันไม่ได้ อยากให้มองปัญหาอย่างมีหลักการ

Related Posts