COVID-19

สหรัฐฯ จับตาโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 ยังระบาดต่อเนื่อง พบหนักสุดยังเป็น XBB.1.5

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ รายงานว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชนิดกลายพันธุ์ ‘โอมิครอน’ สายพันธุ์ย่อย XBB.1.16 หรือ อาร์กทูรัส (arcturus) ยังคงแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ และมีความชุกของเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.5 กลายเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดหนักที่สุดอันดับ 2 ของสหรัฐฯ ในขณะนี้

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ คาดการณ์ว่า ไวรัสโคโรนาชนิดโอมิครอน สายพันธุ์ XBB.1.16 ครองสัดส่วนอยู่ราวร้อยละ 12.5 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.4 ของสัปดาห์ก่อนหน้า โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มที่อาจเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดหนักที่สุดในสหรัฐฯ

ปัจจุบันเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดโอมิครอน สายพันธุ์ย่อย XBB.1.5 ยังคงเป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดหนักที่สุดของสหรัฐฯ โดยครองสัดส่วนอยู่ราวร้อยละ 66.9 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในขณะนี้

ที่มา/ ภาพ: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend