COVID-19

หมอเฉลิมชัย เตือน ถ้ายังไม่หยุดออกจากบ้าน มิ.ย.นี้ผู้ติดเชื้อพุ่งแตะ 9 แสนแน่ หลังสถิติผู้ติดเชื้อใหม่เป็นสองเท่าทุก 4.5 วัน

หมอเฉลิมชัย เตือน คนไทยยังไม่หยุดออกจากบ้าน มิ.ย.นี้ผู้ติดเชื้อพุ่งแตะ 9 แสนแน่ หลังสถิติผู้ติดเชื้อใหม่เป็นสองเท่าทุก 4.5 วัน แนะเร่งลดผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก 10%ต่อวัน เหลือ 3% ทำได้ถ้าคนไทยช่วยกัน

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เสนอมาตรการที่ควรทำในการควบคุม COVID-19 เริ่มต้นเดือนที่ 4 ว่าจากสถานการณ์ของโลก เรามีผู้ติดเชื้อ 840,158 คน เพิ่มจากเมื่อวาน 8.96% มีผู้เสียชีวิต 41,281 คน คิดเป็น 4.91% ของผู้ติดเชื้อ ในขณะที่สถานการณ์ของไทย วันที่ 1 เม.ย. 63 เรามีผู้ติดเชื้อ 1,771 คน เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 120 คน เท่ากับ 7.27% เสียชีวิต 12 คน เท่ากับ 0.68% ซึ่งถ้าทบทวนตัวเลขย้อนหลังไป 7 วัน มีผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 9.58% นั่นคือ

เรามีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9.58% หรือจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 2 เท่าในเวลา 10 วัน ซึ่งดีกว่าช่วง 7 วันก่อนหน้านั้นซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 21.13% หรือเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 4.5 วัน

อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่จะลดลงในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน (9.58% vs 21.13%) แต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะสบายใจได้ ยังคงต้องทำงานต่อไป ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น เพราะถ้าเราพอใจกับการเพิ่มขึ้น 9.58% หรือเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก 10 วัน แปลว่าเราจะมีผู้ติดเชื้อตามคาดการณ์ดังนี้ (2 เท่าทุก 10 วัน)

10 เมย 1,771×2 = 3,542 คน
20 เมย 3,542×2 = 7,084 คน
30 เมย 7,084×2 = 14,186 คน
10 พค 14,186×2 = 28,336 คน
20 พค 28,336×2 = 56,672 คน
30 พค 56,672×2 = 113,344 คน
10 มิย 113,344×2 = 226,688 คน
20 มิย 226,688×2 = 453,376 คน
30 มิย 453,376×2 = 906,752 คน

ใช่แล้วครับ ภายใน 3 เดือน เราจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจาก 1,771 คน เป็น 9 แสนคน ถ้าเราต้องการให้ภายใน 3 เดือน มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 1 แสนคน เราจะต้องลดอัตราเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายใหม่ลงมาเป็นเพิ่มวันละ 6% ถ้าต้องการในอีก 3 เดือนข้างหน้ามีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 15,000 คน เราจะต้องลดอัตราเพิ่ม ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่ให้เกินวันละ 3 % น.พ.เฉลิมชัย ระบุ

รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ระบุต่อไปว่าการที่เราจะลดอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละประมาณ 10% ลงมาเหลือวันละ 3 % เราจะต้องช่วยกันดังนี้

1) ลดการออกจากบ้านลงอีก 70% จากที่เราช่วยกันในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา (มีข้อมูลว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเดินทางลดลงไปเหลือ 60%) เราต้องลดลงไปอีกให้เหลือ 18% เป็นอย่างน้อย

2) ผู้ที่อยู่กับบ้านเป็นหลักอยู่แล้ว ต้องลดจำนวนคนที่ออกนอกบ้านในแต่ละสัปดาห์ลงอีก และลดความถี่ที่ออกจากบ้าน ลดระยะทางและลดเวลาที่อยู่นอกบ้าน

3) ส่วนผู้ที่ยังออกจากบ้านค่อนข้างบ่อย จำเป็นที่จะต้องพิจารณาอยู่บ้านให้มากขึ้นเท่าที่สามารถจะทำได้

4) ลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อยและเป็นผู้ที่ทำงานติดต่อกับผู้คนจำนวนมาก เช่น ผู้ปรุงอาหารในร้านอาหาร ผู้ขายของในร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาเกต ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งของและอาหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น โดยการตรวจบุคคลดังกล่าวปูพรมทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่ได้เป็นผู้ติดเชื้ออยู่ เพราะบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้แพร่เชื้อไปสู่ประชาชนจำนวนมาก แม้ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้านแล้วก็ตาม

โดยที่คนส่วนน้อยที่ออกมานอกบ้าน ยังคงต้องเคร่งครัดเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกมานอกบ้าน เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นให้มากที่สุด (อย่างน้อย 2 เมตร) อยู่นอกบ้านให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อกลับเข้าบ้าน ให้ถอดรองเท้าไว้นอกบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที ก่อนจะพบปะพูดคุยกับคนในบ้านต่อไป

Related Posts