BUSINESS

DITP ยกระดับส่งออกผลไม้ไทย ลุยตลาดจีน ชู “มะพร้าวน้ำหอม” สินค้าดาวเด่น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) รับนโยบาย “จุรินทร์” จัดโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมผลไม้เข้าสู่ตลาดจีน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 รวม 11 ครั้ง ประเดิมครั้งแรกที่หนานหนิง 25-26 ตุลาคม นี้ ชู “มะพร้าวน้ำหอม” เป็นสินค้าดาวเด่น มั่นใจผลักดันผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้เพิ่มขึ้นแน่

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในภูมิภาคจีนและฮ่องกง จัดทำโครงการยกระดับการส่งออกผลไม้และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงกรกฎาคม 2563 รวม 11 ครั้ง ได้แก่ เมืองหนานหนิง ผิงเสียง ชิงต่าว เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง อู่ฮั่น เสินเจิ้น เฉิงตู เซี่ยเหมิน คุนหมิงและฮ่องกง เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดส่งออกให้กับผลไม้และสินค้านวัตกรรมผลไม้ไทย โดยมีสินค้าเป้าหมาย คือ มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแปรรูป ส้มโอ ลำไย ซึ่งจะเริ่มจัดครั้งแรกระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2562 ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้า Hang Yang นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ภายใต้ชื่องาน Nanning Fruit Festival

สำหรับรูปแบบการจัดงาน จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การออกคูหาจำหน่ายผลไม้ไทยในราคาพิเศษของผู้นำเข้า การแจกชิมผลไม้ การจัดเจ้าหน้าที่อธิบายจุดเด่นของผลไม้ไทย และการสาธิตการแกะสลักผลไม้ เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และซุปเปอร์สโตร์ที่มีศักยภาพ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทย และเชิญผู้ซื้อ ผู้นำเข้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทในการส่งเสริมการนำเข้าผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย รวมทั้งจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนผู้นำเข้าจีนมาร่วมงานจับคู่ธุรกิจสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

โดยที่ผ่านมามูลค่าการส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้งไปยังตลาดจีน ในเดือนมกราคม – กันยายน 2562 มีมูลค่า 1,968.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 90.62%

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจว่า การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยขยายส่วนแบ่งสินค้าผลไม้และสินค้านวัตกรรมจากผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนตามนโยบายเร่งด่วนของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และกระแสความนิยมสินค้าไทย เสริมสร้างการรับรู้ในสินค้าและแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยกรมจะใช้โมเดลที่จัดที่หนานหนิง ไปจัดในเมืองอื่นๆ ของจีนและฮ่องกงต่อไป”นายสมเด็จกล่าว

Related Posts

Send this to a friend