BUSINESS

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ รวมพลเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการด้านดิจิทัล ร่วมจับคู่ธุรกิจกับบรรดาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย นำร่องพื้นที่ 6 จังหวัด เปลี่ยนการซื้อ-ขายสู่ระบบออนไลน์ ปรับสู่สังคมไร้เงินสด คาดช่วยสร้างรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ดีป้า ได้จัดทำโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย จำนวน 30,000 ราย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการด้านดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รองรับการแข่งขันรูปแบบใหม่ เริ่มต้นเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยจะนำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครสวรรค์ นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี และลพบุรี พร้อมวางแผนต่อยอดสู่ปริมณฑลอีก 4 จังหวัดคือ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัลที่มีระบบบริหารจัดการร้านค้า และต้องการเข้าถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ธุรกิจการค้าและบริการ ร้านโชห่วย ร้านค้าปลีก-ค้าส่ง หาบเร่ แผงลอย ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 28 ราย ครอบคลุม 6 กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (E-payment) ระบบจำลองการสนทนา (Chatbot) ระบบการสั่งอาหารหรือสินค้า (Delivery) ระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) ระบบบริหารจัดการจุดขาย (Point Of Sales: POS) และระบบบริการ (Service)

“เราประเมินว่า โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในช่วง 5 เดือนแรกไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Related Posts

Send this to a friend