BUSINESS

ธนาคารกรุงเทพ ร่อนหนังสือขออภัยแอปล่ม อยู่ระหว่างการแก้ไข

วันนี้ (30 มิ.ย.65) ธนาคารกรุงเทพ ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณีแอปพลิเคชันล่ม ระบุว่า ตามที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าบริการโมบายแบงก์กิ้งประสบปัญหาขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว หรือการทำงานล่าช้า ผ่านเว็บไซต์ www.bangkokbank.com ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และระบบตอบรับอัตโนมัติของธนาคาร ไปก่อนหน้านี้นั้น ขณะนี้ธนาคารได้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และคาดว่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และได้แจ้งประกาศผ่านช่องทางเว็บไซต์ ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ และระบบตอบรับอัตโนมัติของธนาคารทันทีที่ระบบขัดข้อง และขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว ขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานเป็นปกติได้โดยเร็วที่สุด และจะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีเมื่อการให้บริการกลับสู่ภาวะปกติ

สำหรับรายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นและดำเนินการไม่สมบูรณ์ ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบและอัพเดทรายการธุรกรรมลักษณะดังกล่าวให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอย่างเร่งด่วนตามลำดับต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าทุกรายการธุรกรรมของลูกค้าจะได้รับการดูแล และดำเนินการอย่างถูกต้องเรียบร้อย

ทั้งนี้ ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง บัวหลวงเอทีเอ็ม สาขาธนาคาร และบริการ อื่น ๆ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยในกรณีเร่งด่วนลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน 1333 หรือ 0 2645 5555

Related Posts

Send this to a friend