BUSINESS

อาร์เอส กรุ๊ป จัดกิจกรรม ‘RS Diversity RS People All Bloom’ ชู ‘โตไปกับอาร์เอส’ เสะท้อนความหลากหลาย เท่าเทียม

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ตระหนักดีว่า โลกธุรกิจที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหน จะมีการดิสรัปชันสักกี่ครั้ง ‘พนักงาน’ ยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนและนำพาบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อาร์เอส กรุ๊ป จึงพัฒนาการสร้าง Employer Branding ภายใต้แนวคิด “โตไปกับอาร์เอส” และใช้โอกาสช่วงเดือนแห่งความหลากหลาย (Pride Month) จัดแคมเปญ RS Diversity RS People All Bloom เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อาร์เอส กรุ๊ป มีพันธกิจในการยกระดับทุกมิติในการใช้ชีวิตของลูกค้า ตามเป้าหมายหลักขององค์กร คือ Life Enriching แต่ในขณะเดียวกัน เราก็ต้องยกระดับทุกมิติในการใช้ชีวิตให้กับพนักงานคู่ขนานไปด้วย ซึ่งแนวคิด “โตไปกับอาร์เอส” มีรากฐานมาจากการให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ทั้งในแง่มุมธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ผ่านการดิสรัปชันมาตลอด 40 ปี รวมถึงความหลากหลายของพนักงานที่มีอายุ ทักษะ ประสบการณ์ เพศวิถี และไลฟ์สไตล์ต่างกัน การยอมรับความแตกต่างของผู้บริหารและพนักงานจะนำมาสู่การเรียนรู้ แบ่งหน้าที่ รับฟัง และถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนที่ อาร์เอส กรุ๊ป ทำงานอย่างมีความสุข เป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง และมีพลังในการเอาชนะเป้าหมายที่ท้าทายในโลกธุรกิจไปด้วยกัน”

ดังนั้นอาร์เอส กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญกับการเติบโตของพนักงาน ภายใต้ 4 แกนหลัก ดังต่อไปนี้

  • โตไปอย่างก้าวหน้า เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ Career Path ที่ อาร์เอส กรุ๊ป เป็นไปได้เสมอ ด้วยองค์กรที่มีลักษณะเป็น Flat Organization และทำงานแบบ Agile นอกจากนี้ พนักงานส่วนใหญ่ยังได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร และเราใช้การประเมินผลแบบ OKRs ที่ตั้งเป้าชัดเจนและวัดผลได้ จึงทำให้พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ไว้วางใจ ไม่ว่ารุ่นใหม่หรือรุ่นใหญ่ ก็สามารถเติบโตก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  • โตไปอย่างแข็งแกร่งด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย การที่พนักงานได้มีโอกาสทำงานในบริษัทที่มีหลายธุรกิจ ทั้งมีเดีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และคอมเมิร์ซ จึงทำให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ข้ามสายงาน ซึมซับแนวคิดการทำงานจากผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และทักษะที่แตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจหาไม่ได้จากในตำราหรือห้องเรียน เป็นองค์กรที่ท้าทายให้พนักงานได้พัฒนาตนเองและทักษะที่หลากหลายอยู่เสมอ เน้นการเรียนรู้ สนับสนุนพนักงานได้ใช้ทักษะและประสบการณ์ของตนมาต่อยอดการทำงานร่วมกัน ทั้งยังสร้าง RS E-Learning Center ให้พนักงานและผู้บริหารนำความรู้ ทักษะ ของตนเองมาอบรมพนักงานสายงานอื่น เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ ซึ่งสามารถเรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ผ่านระบบสารสนเทศของบริษัทฯ
  • โตไปอย่างมั่นคง ซึ่งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมจะทำให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจและช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในการทำงานและชีวิตส่วนตัว จึงเป็นที่มาให้ อาร์เอส กรุ๊ป ใส่ใจและพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม อาทิ ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, สวัสดิการด้านกองทุน, เงินช่วยเหลือต่างๆ จนถึงวันหยุดพักร้อนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 12 วัน และจะเพิ่มขึ้นตามอายุงาน อีกทั้งยังมีสิทธิลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาสมรสเท่าเทียม หรือแม้แต่ลาผ่าตัดแปลงเพศได้ 45 วัน นอกจากนี้ เรายังคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีออฟฟิศที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีที่จอดรถฟรีกว่า 700 คันให้บริการ และพนักงานยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอีเวนท์ หรือกิจกรรมในเครือก่อนใครอีกด้วย
  • โตไปในพื้นที่ปลอดภัยและยอมรับในความหลากหลาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความเข้าใจในความแตกต่าง หลากหลาย และเคารพในสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมของพนักงาน อาร์เอส กรุ๊ป มีพนักงานมากกว่า 1,300 คน จึงมีความหลากหลายทั้งในแง่ของเพศสภาพ อายุ และลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม ด้วยนโยบาย RS Diversity เปิดโอกาสให้พนักงานทุกกลุ่มได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการทำงาน

นายสุทธิรักษ์ มัณยากาศ หัวหน้างานแผนกบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะ อาร์เอส กรุ๊ป กล่าวต่อว่า ถึงแม้จะใส่ขาเทียมด้วยปัญหาสุขภาพ แต่ อาร์เอส กรุ๊ป ยังเปิดโอกาสในการทำงาน “ขอขอบคุณหัวหน้างานที่เห็นว่าผมยังมีคุณค่าและความสามารถ จึงปรับตำแหน่งที่เหมาะสมให้ ขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่เข้าใจ ดูแลและช่วยเหลือกันเหมือนเดิม เห็นได้ว่าที่นี่ยอมรับความแตกต่าง และเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำงานจริงๆ”

นอกจากนี้ “อาร์เอส กรุ๊ป” ยังได้จัดกิจกรรม RS Diversity RS People All Bloom เพื่อสร้างสีสันในช่วง Pride Month และให้พนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ผ่านกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นตัวตนที่แตกต่างกันของพนักงาน และการจัดกิจกรรมอบรมพนักงาน เพื่อมุ่งมั่นในการเปลี่ยนชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงาน

Related Posts

Send this to a friend