BUSINESS

อดีต ทษช. รุกธุรกิจ เปิดตัว วินน์ นำผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดโลก

อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติที่ถูกยุบและตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี จับมือเปิดตัว “วินน์” ธุรกิจใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลพาผู้ประกอบการไทยไปสู่ตลาดโลก หวังสร้างรายได้หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนในยุค New Normal เฟสแรกเน้นกลุ่มความงาม เจาะตลาด Tmall ก่อนขยายไปกลุ่มบำรุงสุขภาพและอาหารใน Taobao

ร.ท. ปรีชาพล พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินน์ แคปปิตอล จำกัด เปิดเผยว่า วินน์ คือ องค์กรธุรกิจที่เป็นการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก มีประสบการณ์ในการเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ มีเป้าหมายและความมุ่งมั่นคัดสรร พัฒนา และนำสินค้าของผู้ประกอบการคนไทยไปสู่ตลาดโลก ผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรืออีคอมเมิร์ซ ซึ่งจุดหมายแรกที่จะไปคือ ประเทศจีน และมีแผนจะขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วโลกในอนาคต

โดยสินค้าของร้านวินน์ (VIN海外专营店) ขณะนี้มีทั้งหมด 3 ประเภท ในเฟสแรกจะเป็นสินค้ากลุ่มความงาม เครื่องสำอาง จำหน่ายไปยัง Tmall Global และเฟสสองจะเพิ่มผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพและอาหาร จำหน่ายไปยัง Taobao ทั้งสองช่องทางเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ของอาลีบาบาที่มีแบรนด์สินค้าจากทั่วโลกไปจำหน่าย ในปี 2563 มีลูกค้าจีนมากถึง 779 ล้านราย และสินค้านำเข้าสร้างยอดขายกว่า 17,250 ล้านบาท เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น

นายฤภพ ชินวัตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเทคโนโลยี กล่าวต่อว่า ประเทศจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการจับจ่ายสูง เฉลี่ย 37,704 บาทต่อคนต่อปีในตลาดอีคอนเมิร์ซ เมื่อมีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การค้าขายออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก โดยเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดเป็นประเทศแรกๆ อีกทั้งชาวจีนยังมีความผูกพันธ์กับชาวไทยเสมือนเป็นพี่น้องกัน จึงมีความเชื่อมั่นและนิยมซื้อสินค้าไทย เราจึงเลือกจีนเป็นประเทศแรกที่จะนำสินค้าไปจำหน่าย

นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวต่อว่า วินน์พร้อมช่วยผู้ประกอบการไทย ตั้งแต่คิดออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการเรื่องกฎหมาย และใบอนุญาตต่างๆ การหาตลาดในต่างประเทศ ตลอดจนการขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคทั่วโลก เพราะการนำสินค้าไปขายยังแพลตฟอร์มในต่างประเทศนั้น มีหลายอุปสรรคและข้อจำกัด อีกทั้งปัญหาในการลงทุนระหว่างประเทศมีขั้นตอนและข้อกฎหมายที่สลับซับซ้อน จึงทำให้ผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ เพราะภาครัฐไม่ได้เอื้ออำนวย หรือมีนโยบายในการสนับสนุนการส่งสินค้าไปขายยังแพลตฟอร์มต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม หรือลดกฎเกณฑ์ต่างๆในการส่งออก ส่วนมากจะเป็นการจัดงานแสดงสินค้าเท่านั้น แต่ไม่เป็นการสนับสนุนในระยะยาว

นางสาวชยิกา วงศ์นภาจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกล่าวว่า วันนี้วินน์เลือกจับตลาดสินค้าด้านความงามเป็นอันดับแรกเพราะเป็นการต่อยอดสินค้าจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทย วินน์คัดสรรสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม อาทิ หอยเป๋าฮื้อจากภูเก็ตที่นำมาสกัดเย็นจนเป็นคอลลาเจนที่มีคุณภาพ สารสกัดจากน้ำยางและเมล็ดยางพาราที่ช่วยรักษาผิวให้สามารถฟื้นตัวจากการอักเสบได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหวังให้เกษตรกรไทยมีแนวทางในการต่อยอดทั้งด้านคุณภาพและราคาของสินค้าเกษตรได้

นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กล่าวต่อว่าสินค้าวินน์ยังมี Brand DNA ที่แตกต่างซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดสรร 6 ข้อ คือ ต้องมีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ มาตรฐานความปลอดภัย มีประโยชน์ต่อสุขภาพ วัตถุดิบและภูมิปัญญามาจากชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ในการสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้า

พร้อมกันนี้ นายต้น ณ ระนอง ฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และการขนส่งกล่าวว่า วินน์ต้องการเห็นผู้ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หุ้นส่วนทางธุรกิจ และผู้บริโภคสินค้า ชนะไปด้วยกัน ผู้ผลิตเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจ และผู้บริโภควางใจว่าจะได้รับสินค้าคุณภาพดี เพราะเป้าหมายในการทำธุรกิจไม่ได้ตั้งอยู่เพียงแค่เรื่องผลกำไร แต่มีแรงบันดาลใจในการดำเนินกิจการเพื่อสังคมร่วมอยู่ด้วย

“นี่คือโอกาสสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจไทยได้เติบโต พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจสมัยใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าและโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของโลก” ร.ท. ปรีชาพล กล่าว

Related Posts

Send this to a friend