BUSINESS

ไทยวา ได้มาตรฐานความยั่งยืนด้านฟาร์ม เป็นรายแรกในเอเชีย

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จเป็นองค์กรเอกชนรายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนด้านพื้นที่เพาะปลูก (Farm Sustainability Assessment) เวอร์ชั่น 3.0 ในระดับซิลเวอร์ สำหรับไร่มันสำปะหลังในไทยและกัมพูชา จากแพลตฟอร์ม Sustainable Agriculture Initiative (SAI) ปัจจุบันไทยวาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ SAI เพื่อเรียนรู้และผลักดันการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน

หทัยกานต์ กมลศิริสกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์ ความยั่งยืน นวัตกรรม บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยวาส่งเสริมให้เกิดอีโคซิสเท็มด้านเกษตรและอาหารที่ยั่งยืนและปรับตัวได้ เพื่อประโยชน์ของผู้คนและโลก เรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ SAI และพร้อมเรียนรู้และผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำเกษตรอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ไทยวาตั้งเป้าที่จะสนับสนุนและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเกษตรกรในภูมิภาคนี้มากกว่า 1 ล้านรายภายในปี 2571 เราขอขอบคุณเกษตรกรในเครือข่ายทั้งในไทยและกัมพูชา ที่เห็นความสำคัญและร่วมมือกันสร้างความยั่งยืนตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่ออนาคตที่ดีของพวกเราทุกคน” หทัยกานต์ กล่าว

สำหรับไร่มันสำปะหลังในจังหวัดกาฬสินธุ์ของกลุ่มบริหารจัดการฟาร์มของไทยวา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Farm Sustainability Assessment ในระดับซิลเวอร์จาก SAI เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งถือเป็นรายแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความทุ่มเทในการจัดการพื้นที่เพาะปลูกอย่างยั่งยืน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร สอดคล้องกับหลักความยั่งยืนของนานาชาติ

ทั้งนี้ การประเมินความยั่งยืนของ SAI ครอบคลุมด้านการจัดการที่ดิน การควบคุมความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืชและมลพิษ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการรักษาวิถีชีวิตของเกษตรกร ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเกษตรกรในเครือข่ายของไทยวาได้รับการดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ และผลผลิตมันสำปะหลังของไทยวามาจากแหล่งที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Related Posts

Send this to a friend