BUSINESS

บขส. พร้อมปรับราคาใหม่ เพิ่มขึ้น กม.ละ 5 สตางค์ เริ่ม 1 ต.ค.นี้

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส.จะยังคงตรึงราคาค่าโดยสารในอัตราเดิม ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว หรือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป บขส.จะปรับขึ้นค่าโดยสารให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ที่อนุญาตให้รถโดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ขึ้นค่าโดยสารกิโลเมตรละ 5 สตางค์

สำหรับสถานการณ์จำนวนผู้โดยสาร พบว่าขณะนี้ เริ่มกลับมาใช้บริการรถโดยสาร บขส. และรถร่วม บขส.แล้ว ประมาณร้อยละ 50-60 โดยในช่วงวันทำงานปกติอยู่ที่กว่า 40,000 คนต่อวัน ทั้งเที่ยวขาไปและขากลับ ขณะที่วันศุกร์-อาทิตย์ อยู่ที่ 45,000-46,000 คนต่อวัน เมื่อเทียบกับผู้โดยสารที่เดินทางปกติในช่วงที่ยังไม่มีการระบาดโควิด-19 หรือช่วงปี 2562 มีผู้โดยสารเดินทาง 60,000-80,000 คนต่อวัน และเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่และสงกรานต์สูงสุดถึง 100,000 คนต่อวัน

ทั้งนี้ บขส.คาดว่าในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 ซึ่งจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวและฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคเหนือที่มีอากาศหนาวเย็น การเดินทางของประชาชนจะกลับมาคึกคักมากขึ้น บขส.ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางไว้แล้ว หากอนาคตผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ก็สามารถปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการได้ทันที

Related Posts

Send this to a friend