BUSINESS

ชวน Start Up ร่วมประกวดนวัตกรรม แพลนต์เบส ต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ งานประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร Asia – Pacific Agri-Food Innovation Summit เชิญชวนสตาร์ทอัพจากทั่วโลก ร่วมส่งผลงานหรือโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรม โปรตีนจากพืช (plant-based meat) เข้าร่วมประกวด นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาช่วยสร้างสรรค์เนื้อจากพืช ที่ชุ่มฉ่ำ รสชาติอร่อย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์สู่ผู้บริโภคทั่วโลกต่อไป ผู้สนใจส่งผลงานได้ ภายในวันที่ 22 กันยายน นี้

ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงเทรนด์อาหารโปรตีนจากพืชมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ ความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริโภคมีความต้องการอาหารจากพืชที่คุณสมบัติพิเศษมากขึ้นทั้งในแง่รสชาติ เนื้อสัมผัสที่เหมือนกับเนื้อจริงมากขึ้น บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ หรือสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อช่วยสานพันธกิจในการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเนื้อสัตว์จากพืชที่มีความชุ่มฉ่ำ รสอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนเนื้อสัตว์จริง จึงได้ร่วมมือกับผู้จัดงานประชุมระดับภูมิภาค Asia – Pacific Agri-Food Innovation Summit จัดกิจกรรมประกวดเพื่อเฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มีผลงานวิจัยด้าน
Plant-based protein ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อที่จะร่วมงานยกระดับผลงานวิจัยขึ้นสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการส่งเสริมสตาร์ทอัพได้เติบโตสู่ตลาดอาหารระดับโลกต่อไป

ผลงานหรือโครงการร่วมกิจกรรมจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก 3 โครงการเข้าร่วมสุดท้าย เพื่อนำเสนอทางออนไลน์แก่ผู้ร่วมงานประชุม Asia – Pacific Agri-Food Innovation Summit ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายนนี้ โดยจะประกาศผลหาโครงการที่ชนะเลิศเพื่อมาร่วมพัฒนาอาหารสำหรับอนาคตกับซีพีเอฟ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์

Related Posts

Send this to a friend