BUSINESS

สรรพสามิต ไฟเขียว MOU 2 ค่ายรถจีน ‘เกรทวอลล์-เอ็มจี’ ขาย EV ราคาถูกให้คนไทย

วันนี้ (21 มี.ค. 65) นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยความคืบหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ตามที่คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเสนอ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เข้าร่วมมาตรการ จะได้สิทธิประโยชน์จากการนำเข้าและผลิตรถยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ทั้งภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และเงินอุดหนุนจำนวน 70,000 หรือ 150,000 บาทต่อคัน ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ เพื่อให้รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาถูกลง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน

โดยวันนี้ (21 มี.ค.65) กรมสรรพสามิตได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า กับผู้ประกอบอุตสาหกรรมที่พร้อมเข้าร่วมมาตรการ 2 ราย คือ 1” บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ 2. บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และ บริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หลังการลงนาม ผู้ประกอบอุตสาหกรรมทั้ง 2 รายจะได้รับสิทธิเงินอุดหนุนจากการจำหน่ายรถยนต์ BEV เริ่มจากงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ที่ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำรถยนต์ BEV มาจำหน่าย จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ ORA GOOD CAT 500 ultra, ORA GOOD CAT 400 Tech และ ORA GOOD CAT 400 Pro มาจัดแสดง ขณะที่บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำรถยนต์ BEV มาจำหน่าย จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ MG ZS EV, MG EP และ MG EP PLUS มาจัดแสดง โดยราคาที่แสดงในงาน เป็นราคาขายปลีกแนะนำที่ได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว

Related Posts

Send this to a friend