BUSINESS

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จัดโครงการ “Journey to Zero Waste” แปรรูปซองสู่พาเลทไม้เทียม ทำเก้าอี้-โต๊ะนักเรียน

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่ม “เป๊ปซี่” และมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” จัดโครงการ “Journey to Zero Waste” ด้วยการส่งมอบพาเลทไม้เทียม ซึ่งแปรรูปจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว หรือการรีไซเคิลซองมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ ขนาด 25 กรัม จำนวน 7,025 ถุง เป็นไม้เทียม โดยล็อตแรกส่งไปยังโรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและเวียดนาม บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (“เป๊ปซี่โค ประเทศไทย”) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ได้เปิดเผยว่า “ความสำเร็จในการผลิตพาเลทไม้เทียม ที่ทำมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น (Multilayer plastic packaging – MLP) และนำมาใช้งานที่โรงงานของเรา นับเป็นก้าวย่างสําคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการหาหนทางเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเราเชื่อว่าพลังของความมุ่งมั่น การทำงานร่วมกันจะเป็นแรงขับเคลื่อน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอน”

“ในฐานะที่เป๊ปซี่โค เป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ MLP เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้เร่งขับเคลื่อนพร้อมวางเป้าหมาย การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ MLP หลังการบริโภคให้ได้มากที่สุด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพิ่มมูลค่าและสร้างประโยชน์ผ่านการอัพไซเคิล เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โครงการ “Journey to Zero Waste” มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการนำขยะไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ MLP ใช้แล้ว ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ รวมทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยพาเลทไม้เทียมแปรรูปล็อตแรก จากจำนวน 1,000 ชิ้น ได้ถูกจัดส่งไปยังโรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแล้ว โดยพาเลทแต่ละชิ้นทำมาจาก บรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วจำนวน 24.5 กิโลกรัม รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท MLP จำนวน 19.6 กิโลกรัม หรือการใช้ซองมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ ขนาด 25 กรัม จำนวน 7,025 ถุง”

นอกจากนี้โครงการ “Journey to Zero Waste” ยังได้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ เช่น แผ่นไม้เทียมที่สามารถนำมาใช้ ทำเก้าอี้และโต๊ะนักเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียน ที่ขาดแคลนในชุมชนเกษตรกรในภาคเหนือ และโรงเรียนอื่นๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้พนักงานบริษัท เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมมอบโต๊ะรับประทานอาหาร และเก้าอี้สำหรับพักผ่อน ที่แปรรูปจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้ว ให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ วัดโปรดเกศเชษฐทราราม และวัดจากแดง เทศบาลตำบลทรงคะนองเพื่อใช้งาน และร่วมทำกิจกรรมการคัดแยกขยะ ภายใต้โครงการ “Journey to Zero Waste” ร่วมกับผู้แทนชุมชน โดยโต๊ะและเก้าอี้ดังกล่าว แปรรูปมาจากถุงพลาสติกจำนวน 227.5 กิโลกรัม ซึ่งรวมถึงถุง MLP จำนวน 65,191 ถุง

ด้าน นายจิม แอนดรูว์ เจ้าหน้าที่บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืน (Chief Sustainability Officer) บริษัท เป๊ปซี่โค นำทีมพนักงานบริษัท เป๊ปซี่โค อิ้งค์ และเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมเรียนรู้การคัดแยก และบริหารจัดการขยะ โดยเฉพาะพลาสติกประเภท MLP เพื่อเก็บกลับและสามารถนำขยะเหล่านี้ ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าได้ อาทิ การนำไปทำไม้เทียม ภายใต้โครงการ Journey to Zero Waste และมอบชุดโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับสำหรับรับประทานอาหารจำนวน 8 ชุด เพื่อมอบให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการสนับสนุนทุน สำหรับจัดทำอาหารกลางวัน และทุนสำหรับการปลูกแปลงผักสวนครัวบริเวณโรงเรียน เพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนด้วย จำนวน 30,000 บาท รวมถึงร่วมทำกิจกรรมต่อยอด กับชุมชนบ้านไร่ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชนไร้ขยะ (zero waste community)

Related Posts

Send this to a friend