BUSINESS

เซ็นทรัลพัฒนา เตรียมเปิด เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลก 29 พ.ย. นี้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” (Central Westville) อย่างเป็นทางการ 29 พฤศจิกายน นี้ ต้นแบบศูนย์การค้ารักษ์โลก แห่งแรกของบริษัทฯ ด้วยแนวคิดหลักคือการนำธรรมชาติ มาผสมผสานกับการขยายตัวของเมือง นอกจากนี้ยังจับมือพันธมิตร Green Partnership นำโดย บริษัท SCG,GC, MITSUI และ Recycle Day ร่วมกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “บริบทด้าน Sustainability ของเซ็นทรัลพัฒนาครอบคลุม ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อเชื่อมต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน โดยยึดมั่นในบทบาทด้านPlace Making และการเป็นระบบที่แข็งแกร่งและยั่งยืน หรือ The Ecosystem for All เชื่อมโยงทุกธุรกิจ ทั้งภายในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และพันธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ ที่มุ่งมั่นสร้างโลกและอนาคตที่ดีขึ้น ดังเช่นการร่วมมือกับพันธมิตรบริษัทใหญ่ ในครั้งนี้อย่าง SCG, GC, MITSUI ไปจนถึงบริษัทรุ่นใหม่อย่าง Recycle Day ด้วยการแบ่งปันความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้โครงการ Central Westville เดินหน้าสู่การเป็น Low Carbon Mall ตามแผนการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน NET Zero 2050 ของเซ็นทรัลพัฒนา”

สำหรับการผนึกพันธมิตร Green Partnership เปิดพื้นที่ต้นแบบรักษ์โลก

1.SCG ในฐานะพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกัน ได้ดำเนินการพัฒนา โครงการต้นแบบ Pathway to Net Zero Building ด้วยการทำมาตรฐานอาคารเขียว ในโครงการ Central Westville รวมถึงการคำนวณ การลดการปลดปล่อยคาร์บอน เพื่อความยั่งยืน ทั้งยังนำเทคโนโลยี ที่ช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมสร้างอากาศในอาคารให้สะอาด มาใช้งานเพื่อให้เป็นพื้นที่ ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิต

2.GC ลดปริมาณขยะด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน จาก Bioplastics ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ในศูนย์อาหาร Foodville นำร่องบริหารจัดการขยะ และพลาสติกใช้แล้วครบวงจร ผ่าน GC YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ต้นแบบศูนย์อาหารรักษ์โลก ที่แรกของเซ็นทรัลพัฒนา สร้างการตระหนักรู้ในการแยก ทิ้ง และนำพลาสติก กลับมาผลิตเป็นเก้าอี้ อัพไซเคิลที่ใช้ในศูนย์การค้า

3.MITSUI พันธมิตรด้านการชดเชยคาร์บอนเครดิต และใบรับรองคุณสมบัติ พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน (EAC) ที่เกิดจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ตามแบบมาตรฐาน สากลของ The International REC Standard (I-REC) ที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างศูนย์การค้า ตั้งแต่วันแรก จนวันเปิดให้บริการ

4.Recycle Day พันธมิตรด้านการจัดการขยะ เปิดให้บริการ Recycle Station แบบ Drive & Drop ที่แรกของไทย ร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา และถือเป็นสาขาที่ 6 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล เพื่อผลักดันการสร้างไลฟ์สไตล์ และเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะ ให้เกิดขึ้นได้จริงในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ยังได้ขอการรับรอง อาคารยั่งยืนด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ของสถาบันอาคารเขียวไทย โดยคำนึงถึงเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.ส่งเสริมเรื่องการวางผังอาคาร โดยคำนึงถึงทิศทางของลม แสง (Passive Design) การใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy) และการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency) โครงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อลดความร้อนเข้าสู่อาคาร ติดตั้ง Air Scrubber เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศ รวมถึงติดตั้งโซลาร์เซลล์ บนอาคารศูนย์การค้า และที่จอดรถ ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 2.1 MWp ทำให้โครงการนี้สามารถผลิตไฟฟ้า จากพลังงานสะอาดได้สูงสุด เมื่อเทียบกับศูนย์ฯ อื่นๆ โดยคาดว่าจะสามารถ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งปี ได้มากกว่า 50% ของโครงการปกติ ลดการปล่อยคาร์บอนได้ 3,412 ตันต่อปี เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 341,200 ต้น

2.ปลูกต้นไม้มอบอากาศบริสุทธิ์ ด้วยพื้นที่สีเขียว ดูดซับคาร์บอนได้ โดยออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 75% จากพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ

3.ระบบการจัดการทรัพยากรน้ำและขยะ โดยโครงการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล มากกว่า 30% ลดปริมาณขยะ ฝุ่น และมลพิษ จากการก่อสร้าง รวมถึงการรีไซเคิลเสาเข็ม ร่วมด้วยระบบจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้เทคโนโลยีต่างๆ และติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในอาคาร ทำให้สามารถประหยัดน้ำ ได้มากขึ้น 25% จากโครงการปกติ

พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรมด้านความยั่งยืน จากกลุ่มพันธมิตร Green Partnership ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566

Related Posts

Send this to a friend