BUSINESS

หมดแล้ว พันธบัตรออมทรัพย์ “ออมเพิ่มสุข” วงเงินหมื่นล้าน

วันนี้ (13 มิ.ย. 65) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยผลการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “ออมเพิ่มสุข” บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท ว่า จำหน่ายได้ครบวงเงินเรียบร้อยแล้ว ในวันแรกของการเปิดจำหน่าย

สำหรับผู้ที่สนใจ แต่ไม่สามารถจองซื้อได้ทัน สบม.จะเปิดจำหน่ายอีกครั้ง วงเงิน 45,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารตัวแทนทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น

1) เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จำหน่ายให้แก่ประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี จำกัดวงเงินรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565 และเริ่มจำหน่ายแบบไม่จำกัดวงเงินตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ภายใต้วงเงินที่เหลือจากช่วงแรก

2) เริ่มวันที่ 20 มิถุนายน 2565 จำหน่ายให้แก่นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวง การคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

ผู้สนใจ สามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

Related Posts

Send this to a friend