BUSINESS

EA ผนึกกำลังรัฐบาล สปป.ลาว ตั้ง บ.ร่วมทุน บริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์กว่า 7GW

EA ผงาด! ผนึกกำลังรัฐบาล สปป.ลาว ตั้ง บ.ร่วมทุน Super Holding Company บริหารจัดการพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์กว่า 7GW สู่เป้าหมาย “Battery of Asia”

วันนี้ (13 พ.ค. 67) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เซ็นสัญญาร่วมพัฒนาโครงการกับรัฐบาล สปป.ลาว จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายและบริหารพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมเพิ่มศักยภาพให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูทุนสำรอง ตั้งเป้าภายใน 3 ปี เพิ่มรายได้ค่าไฟฟ้า ลดภาระการนำเข้าน้ำมันดิบ พัฒนาโครงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้า จัดหาโซลูชั่น EV ลงทุนพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม ร่วมผลักดันสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติ “Battery of Asia”

โดยมีท่าน สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธานในพิธีลงนาม และเป็นสักขีพยาน ในการลงนามร่วมกันระหว่าง นายสันติภาพ พรหมวิหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว กับ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company

สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

นายสมโภชน์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาร่วมพัฒนาโครงการ (Joint Development Agreement) กับ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน Super Holding Company ในบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดแบบรวมศูนย์ของ สปป.ลาว ริเริ่มการเป็นศูนย์กลางการจำหน่าย และบริหารพลังงานสะอาดแบบครบวงจรของประเทศ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีเสถียรภาพในระยะยาว

“พันธกิจหลักในจัดตั้ง Super Holding Company คือเพื่อให้เป็นบริษัทที่บริหารจัดการพลังงานสะอาดของประเทศแบบครบวงจร ทั้งการบริหารจัดการสินทรัพย์บริหารจัดการจำหน่ายพลังงานในต่างประเทศ และเป็นบริษัทหลักที่จะใช้ลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดของประเทศ หรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องในอนาคต โดย สปป. ลาว จะคงสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ และจะให้สิทธิในบริหารจัดการโดย Professional ก่อให้เกิดการปฏิรูปพื้นฐานทางเศรษฐกิจสู่ระบบนิเวศที่พึ่งตนเองได้ เพื่อขับเคลื่อนด้านพลังงานสะอาดและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของ สปป.ลาว อย่างยั่งยืน”

นายสมโภชน์ กล่าวว่าในช่วงแรกบริษัทจะได้รับโอนโครงการเขื่อนต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการภายใต้บริษัทกว่า 7GW และจะเป็นตัวแทนในการบริหารจัดการโครงการพลังงานทดแทน และการจัดการการส่งออกพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด โดยบริษัทจะได้รับอายุสัมปทานเพิ่มเติมต่อเนื่องอีก 25 ปี ทั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อลดการนำเข้า น้ำมันดิบของประเทศ ประกอบกับให้สิทธิ EA ในการบริหารจัดการบริษัท การระดมทุน โดย EA ตั้งเป้าที่จะระดมทุนให้ได้มูลค่ารวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อฟื้นฟูทุนสำรองระหว่างประเทศ ลดภาระหนี้ กู้คืนสกุลเงิน KIP และเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่วนระยะกลาง 2-3 ปี จะดำเนินการสร้างโครงการที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน Floating Solar และปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการต่างๆ ขยายตลาดการส่งออกไฟฟ้าของประเทศลาว สนับสนุนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศลาว พร้อมทั้งขยายสถานีอัดประจุไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศลาวและลดการนำเข้าน้ำมัน

“EA จะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหลักและร่วมทำงานกับรัฐบาลลาว ด้านแบตเตอรี่และยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ พร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาล สปป.ลาว บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด สร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ใน Green Economy สร้างตลาดส่งออก Carbon Credit และอุตสาหกรรมสีเขียว รวมถึงปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในประเทศให้มีความพร้อมกับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ในอนาคต และเพื่อสนับสนุนเป้าหมายยุทธศาสตร์แห่งชาติที่จะเป็น Battery of Asia ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด ” นายสมโภชน์ กล่าว

นายสมโภชน์ กล่าวว่า ปัจจุบัน EA ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการโครงการพลังงานทดแทน มีสายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรจากโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด Gigawatt แห่งแรกในอาเซียน มีระบบชาร์จเร็วแบบครบวงจรและโรงงานประกอบรถยนต์ขั้นสูง ทั้งยังเป็นที่รู้จักในตลาดทุน และได้ทำธุรกรรมการระดมทุนหลักๆ มาแล้วหลายรายการขณะนี้พร้อมเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมที่สามารถสร้างผลประโยชน์ของรัฐบาล สปป.ลาว และนักลงทุนไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ขณะที่ นายสันติภาพ พรหมวิหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สปป.ลาว กล่าวว่า สปป.ลาว เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทร่วมทุนนี้ ถือเป็นการการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานที่สำคัญของ สปป.ลาว ตามเป้าหมายสู่การเติบโตเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy และให้คาร์บอนเครดินเป็นศูนย์ในปี 2050 และบริษัทร่วมทุนแห่งนี้ จะเป็นไปตามนโยบายรวมศูนย์ ที่จะมีการขายและผลิตไฟฟ้าแห่งเดียว Singlr Gateway และพัฒนาลาวไปสู่การเป็น GreenBattery Asia ในอนาคตด้วย

Related Posts

Send this to a friend