BUSINESS

เป๊ปซี่ไทย ฉลองครบ 10 ปี โรงงานโรจนะ เดินหน้าขยายธุรกิจภายใต้แนวคิดสร้างความยั่งยืน

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปี โรงงานโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดสร้างความยั่งยืน เตรียมเดินหน้าใช้พลังงานชีวมวลประเภทไอน้ำทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต พร้อมขยายสายการผลิตรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทั้งจากตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นายสุดิปโต โมซุมดา กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาหารอินโดจีน บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ตลอด 10 ปีของการจัดตั้งโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา พิสูจน์ให้เห็นว่าเป๊ปซี่โค ประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ pep+ (PepsiCo Positive) ที่เน้นความยั่งยืนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง และใส่ใจความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาทักษะ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานที่ผ่านประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

โรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ผลิตขนมขบเคี้ยวภายใต้ผลิตภัณฑ์เลย์ ชีโตส ข้าวเกรียบตะวัน และมีแผนจะขยายสายการผลิตสินค้าทั้งภายในประเทศและสำหรับส่งออกต่างประเทศ โดย 10 ปีที่ผ่านมา ใช้เทคโนโลยีด้านการลดพลังงานต่าง ๆ เช่น ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตผ่านการรีไซเคิล การใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหลังคาเพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีแผนลดการใช้แก๊สธรรมชาติผ่านโครงการไบโอแมส (Biomass) ซึ่งจะใช้พลังงานชีวมวลประเภทไอน้ำเพื่อทดแทนแก๊สธรรมชาติในกระบวนการผลิต มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-zero Emission) ภายในปี พ.ศ.2583

นอกจากนี้ โรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Journey to Zero Waste สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการนำขยะไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยพาเลทไม้เทียมซึ่งแปรรูปจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วล็อตแรกจำนวน 1,000 ชิ้น จัดส่งไปยังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นำไปใช้งานทดแทนพาเลทไม้จริง ซึ่งพาเลททำมาจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้แล้วจำนวน 24.5 กิโลกรัม รวมถึงบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนหลายชั้น จำนวน 19.6 กิโลกรัม ท่ากับการใช้ซองมันฝรั่งทอดกรอบเลย์ ขนาด 25 กรัม จำนวน 7,025 ถุง

ที่ผ่านมา โรงงานยังจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม One Smile at a Time ที่มีการสนับสนุนความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ผ่านการเลี้ยงอาหารในโรงเรียนและบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจ้างแรงงานในพื้นที่ จ. พระนครศรีอยุธยา มากกว่า 900 คน ส่งเสริมการเพิ่มทักษะและพัฒนาอาชีพแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการอบรมและการฝึกสอนหน้างาน

ทั้งนี้ โรงงานเป๊ปซี่โค ประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ได้รับรางวัล Silver Resource Conservation (Recon) หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรระดับเงิน รางวัล 2022 Quality and Food Safety Award ระดับเงิน จากเป๊ปซี่โค ระดับโลก รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการกิจการดีเด่น ปีที่ 8 จากกระทรวงแรงงาน รางวัลสถานประกอบการปลอดโรคฯ “โครงการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข” ระดับทองประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และรางวัลธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Related Posts

Send this to a friend