BUSINESS

FWD ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมเวิร์คช้อป งานประกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ“FWD ประกันชีวิต” ชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเวิร์คชอป ผ่านโครงการ FWD Digital Graduate Programme ปี 2566 โดยผู้สนใจสมัครจะได้เข้ารับการอบรม และผ่านการคัดเลือกกระทั่งเหลือ 6 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จะได้รับการฝึกงานอย่างเข้มข้น 18 เดือน ใน FWD ประกันชีวิต โดยจะมีการหมุนเวียนฟังก์ชั่น การอบรมงานในทุก 6 เดือนจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเรียนรู้และทำงานร่วมกับทีมงานด้านดิจิทัล ได้แก่ สายงานดิจิทัล สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย สายงานช่องทางขายผ่านตัวแทน และสายงานด้านการเงิน และบรรจุเข้าเป็นพนักงาน FWD ประกันชีวิต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

นายเดวิด กล่าวว่า “เราเป็นองค์กรของคนกล้าคิดต่าง และมองหาความท้าทาย เพื่อเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะ เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต เพราะเราเป็นบริษัทประกัน ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital by designed) เรามองหากลุ่มคนรุ่นใหม่ มาร่วมพัฒนาการใช้ระบบดิจิทัล ในการทำงานในทุกส่วน จึงได้จัดโครงการ “FWD Digital Graduate Programme” (DGP) เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆวัยเริ่มทำงาน ในสายอาชีพที่มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ผู้นำในอนาคต ได้ท้าทายตัวเองด้วยการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง พร้อมคำแนะนำจากทีมผู้บริหารของ FWD ประกันชีวิต และโอกาสในการทำงานกับ FWD ประกันชีวิตทั่วทั้งเอเชีย เราหวังว่าน้องๆจะได้รับประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์พร้อมเรียนรู้ จากระบบการทำงานแบบยืดหยุ่น ในสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ ในแบบของ FWD ประกันชีวิต และอยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งกับเรา ที่จะร่วมกันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต”

สำหรับโครงการ FWD Digital Graduate Programme (DGP) ประกอบด้วย หลักสูตรอบรมและการฝึกงานอย่างเข้มข้น 18 เดือน ใน FWD ประกันชีวิต โดยจะมีการหมุนเวียนฟังก์ชันงานในทุก 6 เดือน เพื่อเรียนรู้และทำงานร่วมกับทีมงานด้านดิจิทัล ได้แก่ สายงานดิจิทัล สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย สายงานช่องทางขายผ่านตัวแทน และสายงานด้านการเงิน และบรรจุเข้าเป็นพนักงาน FWD ประกันชีวิต

โดยเปิดรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท ที่คาดว่าจะจบการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ การทำงานไม่เกิน 3 ปี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้เข้าร่วม Forcefield Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมเวิร์คช้อป โดยทางทีมจะประเมินผลการทำงาน ของผู้สมัครอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะตัดสินใจคัดเลือกผู้สมัคร 6 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กับโครงการ FWD Digital Graduate Programme ต่อไ

Related Posts

Send this to a friend