BUSINESS

DIMET (Siam) มติเพิ่มทุนฉลุยผู้ถือหุ้นไฟเขียว เร่งเสริมทัพธุรกิจใหม่หวังพลิกฟื้นกำไร

ไดเมท(สยาม) ผู้ถือหุ้นไฟเขียวเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มทุนพร้อมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ระดมเงิน 904,074,000 บาท เดินหน้าลุยธุรกิจเต็มสูบปี 2022 หวังพลิกฟื้นกำไร ไม่หวั่นผลกระทบ COVID-19 ระลอกใหม่ พร้อมมั่นใจศักยภาพทีมบริหาร

ดร.วรดิศ ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไดเมท (สยาม) เปิดเผยว่าบริษัทฯ ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และที่ประชุมฯ ได้ลงมติเอกฉันท์ให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนและจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1,608,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 804,300,000 บาท โดยบริษัทฯ จะแข็งแกร่งขึ้นจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,211,324,674.50 บาท  เป็น 2,015,642,674.50 บาท โดยผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนเจตนารมย์การเพิ่มทุนของคณะผู้บริหารบริษัทฯ เป็นอย่างดี

การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะเพิ่มมุมมองการดำเนินธุรกิจใหม่ให้แก่บริษัทฯ โดยกลุ่มทุนใหม่นี้ได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัทฯ ในการแข่งขันของธุรกิจท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ การเร่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีที่บริษัทฯ สั่งสมประสบการณ์มายาวนานและมีความเชี่ยวชาญในระดับเวทีอาเซียนเพื่อคงรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อขยายลูกค้าใหม่

การเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่กลุ่ม จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) RichwellForemost Fund SPC – Richwell Multi- Strategy Fund SP (2) นางจู-ปิง เซียว และ (3) นายทิพย์ ดาลาล ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) โดยเสนอขายในราคา 0.59 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 949,074,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ กำหนดสัดส่วนการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินและต่อยอดธุรกิจ จำนวน 150 ล้านบาท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และการขยายฐานทุนของบริษัทฯ

สำหรับการลงทุนในธุรกิจผลิต และ/หรือจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องและ/หรือธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน และ/หรือธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งมองว่ามีผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี ประมาณ 799 ล้านบาท ที่กลุ่มทุนใหม่มีความเชี่ยวชาญ

นายเหอ จือ หวง  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเพิ่มว่า “บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างยิ่งในศักยภาพของทีมบริหารรุ่นใหม่ รวมถึงความเชี่ยวชาญที่มีมายาวนานต่อธุรกิจของกลุ่มทุนใหม่ที่จะเป็นแรงผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยการ สร้างโอกาสต่อธุรกิจการผลิตใหม่ๆ ที่มีความเชื่อมโยงต่อธุรกิจที่ดำเนินอยู่ให้ตอบสนองแนวโน้มตลาด และขยายธุรกิจได้อย่างก้าวหน้า การสนับสนุนองค์ความรู้ เหล่านี้ล้วนแสดงเจนารมย์ที่ดีของกลุ่มทุนใหม่ที่จะพลิกฟื้นบริษัทฯ ให้กลับขึ้นมาทำกำไรซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ คณะผู้บริหาร และพนักงานต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend