BUSINESS

สมาคมผู้เลี้ยงหมูประกาศปรับราคาหมูอีกรอบ เพิ่ม กก.ละ 2 บาท

สมาคมผู้เลี้ยงหมูประกาศปรับราคาหมูอีกรอบ เพิ่ม กก.ละ 2 บาท ทั่วประเทศ ส่งผลราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงขยับเป็นกิโลกรัมละ 198-200 บาท

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประกาศราคาสุกร สัปดาห์ที่ 18/2565 วันนี้ (8 พ.ค. 65) ปรับขึ้นอีกครั้ง หลังจากปรับล่าสุด 30 เม.ย. 65 กิโลกรัมละ 2- 4 บาท ส่งผลให้ขณะนี้ ราคาหมูหน้าฟาร์มทั่วประเทศปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 100 บาท เท่ากันทั้งหมด จากงวดก่อนหน้านี้ที่มีการปรับขึ้นเฉพาะภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคอีสาน โดยปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับสูงสุด กิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนภาคใต้ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 98 บาท

ราคาขายปลีก (หน้าเขียง) ปรับขึ้นไปสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 200 บาท เท่ากันทุกภาคเช่นกัน ถือเป็นราคาสูงสุดในปี 2565 จากงวดก่อนหน้านี้ ที่มีภาคอีสานปรับจาก 194-196 บาท เป็น 194-200 บาท หรือปรับขึ้นกิโลกรัมละ 6 บาท และภาคตะวันตกปรับจาก 194-196 บาท เป็น 194-200 บาท หรือปรับขึ้นกิโลกรัมละ 2 ถึง 6 บาท ส่วนภาคเหนือ จาก 190-192 บาท เป็น 198-200 บาท หรือปรับขึ้นกิโลกรัมละ 2 ถึง 10 บาท เหลือภาคใต้ ที่ก่อนหน้านี้ปรับจาก 190-192 บาท เป็น 194-196 บาท ปรับขึ้นกิโลกรัมละ 2 ถึง 6 บาท แต่มางวดนี้ ปรับเป็น 198-200 บาทเท่ากันแล้ว

จากราคาหน้าฟาร์มและหน้าเขียงที่ปรับขึ้น ส่งผลให้ราคาแนะนำขายปลีกหมูเนื้อแดง จากกิโลกรัมละ 194-200 บาท ขยับเป็นกิโลกรัมละ 198-200 บาท

Related Posts

Send this to a friend