BUSINESS

OKLS จัดอบรมและศึกษาดูงาน การซ่อมรถ BEV ที่ประเทศจีน รับตลาดรถไฟฟ้าในไทยพุ่ง

OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ตอบรับกระแสการเติบโต ของยานยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle : BEV) ในไทย นำผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีน จัดโปรแกรมการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถ BEV ระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา และอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มช่าง อาจารย์ช่างยานยนต์ และผู้ที่สนใจงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพด้านความรู้ เพื่อรองรับธุรกิจบริการหลังการขาย หลังเทรนด์รถ BEV ในไทยมาแรง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดมีโอกาสเติบโตแตะ 5 หมื่นคันในปี 2566 และ 85% เป็นแบรนด์รถไฟฟ้าจีน

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เผยว่า “ปัจจุบันมียานยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ต่างๆ ตบเท้าเข้าสู่ตลาดรถยนต์เมืองไทย เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้น รวมทั้งยังมีแผนการลงทุนโรงงานผลิตรถยนต์ เพื่อทดแทนการนำเข้ารถยนต์ ตามข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลไทย นอกจากนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคาดการณ์ภาพรวมตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2566 ว่ามีโอกาสที่จะมีตัวเลขแตะระดับ 50,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 270% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 ที่อยู่ที่ 13,454 คัน โดยรถไฟฟ้าจากจีน ซึ่งเป็นเบอร์ 1 ในตลาดรถ BEV โลกจะเข้ามีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ 85% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ 78%”

แม้ว่าปัจจุบันรถยนต์เทคโนโลยีใหม่อย่าง BEV ยังมีสัดส่วนเพียง 5.8% ของภาพรวมตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 8.65-8.95 แสนคัน แต่ด้วยปัจจัยสนับสนุน ทั้งเทรนด์ในประเทศและทั่วโลกในการใช้พลังงานสะอาด มาตรการภาครัฐที่สนับสนุน ผ่านส่วนลดภาษีและเงินอุดหนุน ทำให้ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าไทย มีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เร็วกว่าหลายประเทศในภูมิภาค ทำให้การเตรียมพร้อมด้านบริการหลังการขาย จึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการลงทุนด้านบุคลากรฝ่ายช่างซ่อมบำรุง ที่มีคุณภาพและมีทักษะความสามารถ จึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคชาวไทย รวมทั้งเป็นการรองรับการเติบโตของตลาด EV เตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่าน สู่ยุคพลังงานไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้นี้

“จากภาพรวมตลาดดังกล่าว OKLS ในฐานะที่อยู่ในแวดวงการศึกษา และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน จึงได้จัดโปรแกรมการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถ BEV ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา และอุตสาหกรรมเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างช่อมรถยนต์ไฟฟ้า ให้กับจี๋ลี่ กรุ๊ป (Geely Group) ผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของจีน อาทิ จี๋ลี่ ออโต วอลโว โพลสตาร์ และโลตัส นอกจากนี้ยังรวมถึง เมอร์เซเดส-เบนซ์ และฮุนได ซึ่งจะเจาะลึกเนื้อหาด้านการซ่อมบำรุง เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติครบถ้วน ให้กลับมาทำงานได้ทันที เหมาะสำหรับช่าง ครูหรืออาจารย์ช่างยานยนต์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในงานซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมทริปเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ดังระดับโลก โดยมีล่ามไทย-จีนจาก OKLS พร้อมวิศวกรพี่เลี้ยง ตลอดการเรียนการสอน”

สำหรับโครงการฯ รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน พร้อมส่วนลด 5% เมื่อหน่วยงานเดียวกันสมัครตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สมัครได้แล้ววันนี้ -15 เม.ย. 2566 นี้ ระยะเวลาเดินทาง 1-15 มิถุนายน 2566 รวม 15 วัน และจะได้รับประกาศนียบัตร เมื่อจบการอบรมและผ่านเกณฑ์ โดยค่าใช้จ่ายในโครงการฯ รวมค่าเดินทางโดยสายการบินไทย ค่าฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าท่องเที่ยวและเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ค่าวีซ่า ค่าล่ามและวิศวกรพี่เลี้ยง ตลอดการเรียนการสอน และค่าประกันการเดินทาง

Related Posts

Send this to a friend