BUSINESS

Tesla เตรียมเปิดศูนย์บริการแห่งแรก ณ รามคำแหง พร้อมขยายเครือข่ายสถานี Supercharging ทั่วประเทศ

Tesla บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เตรียมเปิดศูนย์บริการ Tesla แห่งแรกในประเทศไทย ขยายสถานี Supercharging เพิ่มเติม และเปิดบริการศูนย์ซ่อมรถ Tesla ณ รามคำแหง กำหนดเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้ ประกอบไปด้วยโชว์รูม ศูนย์บริการครบวงจร สถานที่ส่งมอบรถ ศูนย์ซ่อมรถ และศูนย์การศึกษาที่มาพร้อมเทคโนโลยี Autopilot และการวางแผนการชาร์จ เร่งให้ประเทศไทยปรับตัวรูปแบบการใช้ชีวิตและนวัตกรรมของรถยนต์ไฟฟ้าสู่พลังงานที่ยั่งยืน

Tesla นำเสนอบริการการซ่อมบำรุงรักษาผ่านแอป Tesla กำหนดระยะเวลาของการบริการโดยตรงผ่านแอป สามารถสื่อสารกับที่ปรึกษาด้านบริการของ Tesla ที่มีความเชี่ยวชาญได้อย่างราบรื่น คล่องตัว และเป็นส่วนตัว รับรู้ถึงกระบวนการการดำเนินงานระหว่างรถยนต์และทางศูนย์บริการ

นอกจากนี้ Tesla เตรียมขยายสถานี Supercharging เพิ่มขึ้นในกรุงเทพฯ จะตั้งอยู่ที่ ICONSIAM ควบคู่ไปกับการสร้างสถานี Supercharging แห่งแรกนอกกรุงเทพฯ ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่พัทยา ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างสถานี Supercharging เจ็ดแห่งทั่วประเทศภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ปัจจุบัน สถานี Supercharging ที่มีอยู่ 3 แห่งในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพระราม 2 และเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งผู้ขับขี่จะสามารถชาร์จรถได้ระยะทางสูงสุด 308 กม. ในเวลาเพียง 15 นาที การขยายสถานี Supercharging ทั่วประเทศไทยจึงช่วยให้ผู้ขับขี่มีอิสระในการเดินทาง

ทั้งนี้ Pop-up Roadshow ที่ ICONSIAM จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน ไปจนถึง 31 สิงหาคม นี้ เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีแห่งอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้า เปิดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลกับที่ปรึกษาของ Tesla เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และไลฟ์สไตล์ของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต สร้างความตระหนักเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Tesla ตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ โดยที่ตั้งของ Pop-up Roadshow ที่ ICONSIAM จะอยู่ที่ชั้น 1

Related Posts

Send this to a friend