BUSINESS

‘พาณิชย์’ จัดระเบียบตัวแทนดำเนินคดีลิขสิทธิ์ สแกนคิวอาร์โค้ดเช็คข้อมูลได้ทันที แก้ปัญหาการแอบอ้างหาประโยชน์

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าแก้ไขประกาศแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ นำคิวอาร์โค๊ด (QR Code) ตรวจสอบตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ คาดช่วยอำนวยความยุติธรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งพนักงานสอบสวน ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป และช่วยปิดช่องโหว่ปัญหาการแอบอ้างและหาประโยชน์อันมิควรได้จากการจับกุมดำเนินคดี เริ่มเปิดระบบทำบัตรตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 26 ธันวาคมนี้

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศ เรื่อง การแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป โดยได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาประยุกต์ใช้กับบัตรตัวแทนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการมอบอำนาจดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวแทน เช่น ข้อมูลเจ้าของลิขสิทธิ์ ระยะเวลาที่ได้รับมอบอำนาจ และผลงานที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดี ได้ง่าย เพียงใช้สมาร์ทโฟนสแกนที่คิวอาร์โค้ด (QR Code) บนบัตรตัวแทน ก็จะทราบข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีความประสงค์จะแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. หรือเทียบเท่า ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งต้องผ่านการอบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และจริยธรรมเบื้องต้น เพื่อคัดกรองบุคคลที่จะมาขอรับบัตรตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์

“ในการปฏิบัติงานของตัวแทนนั้นขอให้ดำเนินการตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้และดำเนินการอย่างสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย ไม่ดำเนินการขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ จึงอยากขอความร่วมมือเจ้าของลิขสิทธิ์และตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ มาแจ้งข้อมูลตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับบังคับใช้กฎหมายลิขสิทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งเป็นการจัดระเบียบตัวแทนดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์อีกทางหนึ่งด้วย” นายวีรศักดิ์กล่าว

Related Posts

Send this to a friend