ASEAN

‘ปานปรีย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน คุยปัญหาความไม่สงบในเมียนมา

‘ปานปรีย์’ ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ คุยปัญหาความไม่สงบในเมียนมา หวังเกิดสันติภาพโดยเร็ว

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ พร้อมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ก่อนเริ่มการประชุม ณ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายปานปรีย์ เปิดเผยว่า หนึ่งในหัวข้อที่จะหยิบยกมาพูดในที่ประชุมอาเซียน คือปัญหาความไม่สงบในเมียนมา ที่อาเซียนเห็นพ้องอยากให้เกิดสันติภาพโดยเร็ว และไทยพร้อมสนับสนุน

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมียนมาส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมประชุม โดยในเวทีนี้จะต้องหยิบยกปัญหาความไม่สงบในพม่ามาพูดคุย ซึ่งเราต้องการให้รัฐบาลเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียน แต่รัฐบาลเมียนมาต้องแสดงท่าทีตอบสนองต่อหลักฉันทามติ 5 ข้อของอาเซียน ทั้งยุติความรุนแรง เปิดประเทศสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เริ่มกระบวนการเจรจาหารือระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในเมียนมา

นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า หากเมียนมาให้ความร่วมมือกับไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จะเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเอาฉันทามติ 5 ข้อไปสู่การปฏิบัติ แม้จะเป็นในระดับทวิภาคีกับไทยก่อน โดยดึงศูนย์ประสานงาน ด้านมนุษยธรรมของอาเซียนมาช่วยในการตรวจสอบติดตามมากระจายความช่วยเหลือเพื่อให้มีความมั่นใจว่า ความช่วยเหลือที่ข้ามชายแดนไทยไป เป็นความช่วยเหลือที่ไปถึงทุกคนอย่างทั่วถึงที่สุด

“การที่เขามาร่วมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาจะได้รับทราบข้อกังวลของอาเซียน แต่เราก็หวังว่าถ้ามีความคืบหน้าอีก และรัฐบาลทหารมีท่าทีที่ตอบข้อกังวลของอาเซียน ก็เป็นการค่อย ๆ นำเอาเมียนมากลับสู่เวทีของอาเซียน” ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว

นายสีหศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยอยากสนับสนุนประธานของอาเซียนปัจจุบันคือลาว ให้ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทุกทาง โดยให้ความช่วยเหลือปรับปรุงห้อง VIP และช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม อาจจะต้องเพิ่มเที่ยวบินจากไทยมาลาว เพราะคณะผู้แทนที่มาร่วมประชุมสำคัญจะต้องบินผ่านไทย จึงประสานกับสายการบินที่มีเที่ยวบินมาเวียงจันทน์ ทั้งการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ และแอร์เอเชีย ขอให้เพิ่มเที่ยวบิน
และในกรณีที่ผู้นำ นำเครื่องบินมาเองและหลุมจอดไม่พอในฝั่งเวียงจันทน์ ก็สามารถนำมาจอดในฝั่งไทยได้

Related Posts

Send this to a friend