ASEAN

มาเลเซีย เล็งศึกษาดูงานนโยบาย “กัญชา-กัญชง” ทางการแพทย์ของไทย

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการหารือระหว่าง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของไทย กับ นายไครี จามาลุดดิน รัฐมนตรีสาธารณสุขมาเลเซีย ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่า เป็นที่น่ายินดีที่มาเลเซียให้ความสนใจนโยบายสนับสนุนการใช้ประโยชน์กัญชา กัญชง ทางการแพทย์ และเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการอยู่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย ระบุ มาเลเซียยกให้ไทยเป็นต้นแบบในการผลักดันเชิงนโยบายได้สำเร็จ เพื่อใช้ประโยชน์จากทั้งกัญชา กัญชง และพืชกระท่อม โดยเฉพาะในส่วนของพืชกระท่อม มีการใช้มากในมาเลเซีย และยังถือเป็นยาเสพติด ผิดกฎหมาย แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย เห็นพ้องกับประเทศไทยว่า กัญชา กัญชง และพืชกระท่อม เป็นพืชที่ให้ประโยชน์มากกว่าโทษ หากกำหนดแนวทางการใช้อย่างรัดกุมและเหมาะสม

ด้านนายอนุทิน ย้ำว่า รัฐบาลไทยได้กำหนดแผนงานตามแนวโยบาย กฎหมาย และแนวทางอย่างชัดเจน เพื่อดูแลไม่ให้เกิดการใช้ผิดวัตถุประสงค์ พร้อมกับได้ให้ข้อมูลแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่างๆ ของไทย ทั้งข้อกฎหมาย การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน การเพาะปลูก และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย ยังแสดงความประสงค์ที่จะนำคณะเดินทางมาศึกษาดูงาน การผลักดันเชิงนโยบายในประเทศไทย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับว่า ประเทศไทยจะแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านนโยบายและแนวปฏิบัติแก่มาเลเซียด้วยความยินดี

Related Posts

Send this to a friend