ASEAN

ก.แรงงานไต้หวัน เตรียมเพิ่มโทษ หลังพบแรงงานต่างชาติหลบหนีเพิ่มขึ้น

Radio Taiwan International รายงานว่า ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั่วไต้หวันมีแรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายและยังไม่ถูกจับกุมส่งกลับประเทศ 64,573 คน มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 10,000 คน

กระทรวงแรงงานชี้ว่า แรงงานต่างชาติหลบหนีนายจ้าง จนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย หากถูกตรวจพบจะถูกส่งกลับประเทศ ห้ามเดินทางมาทำงานที่ไต้หวันตลอดชีวิต จึงขอเตือนแรงงานต่างชาติที่มีแผนหลบหนี คิดให้รอบคอบ เนื่องจากเมื่อกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ขาดหลักประกัน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันภัยแรงงานและประกันสุขภาพของรัฐ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและผลประโยชน์ของตัวแรงงานเอง

เพื่อสกัดปัญหาการหลบหนีของแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานจึงเตรียมแก้กฎหมาย เพิ่มโทษนายจ้างที่ว่าจ้างแรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และนายหน้าเถื่อนให้หนักขึ้น โดยเพิ่มโทษปรับจากปัจจุบันที่ปรับนายจ้างเป็นครั้ง มาเป็นปรับตามจำนวนคน คือ นายจ้างจะถูกปรับ 150,000-750,000 เหรียญ ต่อการว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมาย 1 คน ส่วนบริษัทจัดหางาน หรือนายหน้าที่จัดหาแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเข้าทำงาน จะปรับหนัก โดยคิดเป็นคนเช่นกัน คือปรับ 300,000-1,500,000 เหรียญต่อคน และยังมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีด้วย

จากรายงานวิเคราะห์การหลบหนีของแรงงานต่างชาติ โดยกระทรวงมหาดไทย พบว่า สาเหตุการหลบหนีของแรงงานต่างชาติ มาจากหลายปัจจัย เช่น ภาระหนี้สินจากการกู้ยืมมาจ่ายค่าหัวคิวในการเดินทาง , ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง , ไม่พอใจค่าจ้างที่ได้รับ , ปริมาณงาน , สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และ ปัญหาด้านความสัมพันธ์กับนายจ้าง เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend