ASEAN

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เชื่อมั่นไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ไม่มีใครถามถึงเรื่องเหตุการณ์ลอบวางระเบิดหลายจุดในกรุงเทพฯ ซึ่งอาจเป็นเพราะทุกคนเข้าใจในสถานการณ์และเชื่อมั่นรัฐบาลไทยว่าจะสามารถควบคุมได้ รวมทั้งมั่นใจในมาตรการการรักษาความปลอดภัยของไทย ที่สำคัญเห็นว่าอาจเป็นเรื่องของมารยาทที่ไม่ควรซักถาม เพราะไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการประชุม

ส่วนการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง ที่มีความรุนแรงและลุกลามไปถึงการปิดสนามบินนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งเตือนคนไทยในการเดินทางไปฮ่องกงเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะจุด​ ซึ่งเชื่อว่าคนที่เดินทางไปติดต่อภารกิจที่ฮ่องกงจะสามารถประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตัวเอง

Related Posts

Send this to a friend