ASEAN

รัฐบาลไทยจัดแสดงสินค้าจากถิ่นกำเนิด หรือ GI ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

ก่อนจะการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 แบบเต็มคณะ ในช่วงเย็นวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมชมนิทรรศการอาเซียนสไตล์ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จัดแสดงคู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพเศรษฐกิจของไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีมากกว่า 1,500 คนได้รับทราบ

อย่างเช่น คูหา ASEAN Pavilion ที่แสดงศักยภาพเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน โดยให้ความสาคัญเป็นพิเศษกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนมีการจัดแสดงสินค้าศักยภาพโดดเด่นของแต่ละประเทศ สมาชิกพร้อมวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ รวมถึงสินค้านวัตกรรม สินค้าที่มีการออกแบบดี สินค้าOTOP ศิลปหัตถกรรมจากภูมิภาคต่างๆของไทย และสินค้าศักยภาพจากกล่มุประเทศอาเซียน

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยจะให้ความสำคัญกับสินค้าจากถิ่นกำเนิด หรือ GI (Geographical Indication)ให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ระหว่างชมนิทรรศการ นายกรัฐมนตรีได้พบกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้นำคนแรกที่เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน

สำหรับกําหนดการ การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 (35th ASEAN Summit) และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องในวันนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีมาเลาเซียในเวลาประมาณ 16.20 น.ก่อนที่จะมีการประชุมระดับผู้นำอาเซียนแบบเต็มคณะในเวลา 17.00 น.

Related Posts

Send this to a friend