AROUND THAILAND

ทช. สั่งเอกชนระงับแนวกันคลื่นริมหาดแม่พิมพ์ ระหว่างรอผลสอบเอกสารสิทธิ์

วันนี้ (30 พ.ย. 65) ส่วนปฏิบัติการพิเศษ (ฉลามขาว) กองป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่ 1 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1 ประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามตรวจสอบ กรณีชาวบ้านร้องเรียนว่า มีเจ้าของธุรกิจรีสอร์ตร้านอาหาร ก่อสร้างแนวกันคลื่นริมหาดแม่พิมพ์ ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยไม่ได้รับอนุญาต

จากการตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น พบว่า บริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างแนวกันคลื่นเป็นพื้นปูนยาวประมาณ 200 เมตร รุกล้ำพื้นที่ริมหาด เจ้าหน้าที่ที่ดินที่ร่วมตรวจสอบได้ให้ข้อมูลว่า ที่ดินบริเวณที่ได้มีการก่อสร้างแนวกันคลื่น อยู่นอกเขตที่ดินกรรมสิทธิ์ตามที่เจ้าของที่ดินได้กล่าวอ้าง

เพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย ระหว่างรอการตรวจว่า การสร้างแนวกันคลื่นดังกล่าวเป็นการดำเนินการนอกพื้นที่สิทธิครอบครองตามที่ได้กล่าวอ้างหรือไม่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ออกคำสั่งทางปกครอง (คำสั่งตามาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558) ให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน หากเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ตรวจสอบยืนยันว่า เป็นการก่อสร้างนอกเขตที่ดินกรรมสิทธิ์จริง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการรายดังกล่าวดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด พร้อมปรับพื้นชายหาดให้กลับสู่สภาพเดิมและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend