AROUND THAILAND

ชป.ลุยกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ

กรมชลประทาน เดินหน้ากำจัดวัชพืชในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้กับเกษตรกร และลดปัญหาคุณภาพน้ำตลอดฤดูแล้งนี้

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ และนำเรือเล็ก เข้าไปกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำสำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งนี้อย่างเต็มศักยภาพ อาทิ

-สำนักงานชลประทานที่ 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ณ ท่าสูบที่สถานีสูบน้ำ P.4 ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ กำจัดวัชพืชบริเวณ ร.สุพรรณ2 กม.29+300 ถึง กม.29+350 ในเขตพื้นที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา กำจัดวัชพืชในคลอง 1 ขวา ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

-โครงการชลประทานปทุมธานี กำจัดวัชพืชบริเวณสะพานถนนติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระ กำจัดวัชพืชบริเวณคลองชัยขันธ์ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล และ บริเวณคลองพระมอพิสัย ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ กำจัดวัชพืชคลองบึงสามแสน (บึงลำกระต่าย) ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา กำจัดวัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำ 2 ขวา ในเขตพื้นที่ ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม กำจัดวัชพืชบริเวณบ่อยืมคุ้งพะยอม ในเขตพื้นที่ ตำบลคุ้งพะยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย กำจัดวัชพืชบริเวณคลองระบายน้ำโพธาราม ในเขตพื้นที่ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี กำจัดวัชพืชบริเวณบ่อยืมฝั่งขวาคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย สายใหญ่ ตำบลดอนเมือง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

-โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำปราณบุรี ในเขตพื้นที่ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-โครงการชลประทานชุมพร กำจัดวัชพืชบริเวณคูรอบหนองใหญ่จุดที่ 2 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

-สำนักงานชลประทานที่ 15 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 7 เครื่อง เพื่อกำจัดน้ำเค็ม บริเวณเหนือน้ำคลองดอนเขาพังไกร บ้านสามแพรก ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

-สำนักงานชลประทานที่ 17 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เครื่อง DEUTZ หมายเลข 4B11F001930 ขนาดท่อ 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือปลูกข้าวนาปีปลายฤดู ณ บ้านโคกไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รวมไปถึง นำเครื่องจักรขุดร่องน้ำปากคลองปาเสมัส เพื่อสูบน้ำเข้าคลองปาเสมัส สร้างความชุ่มชื่นช่วยเหลือป่าพรุโต๊ะแดง ณ ปากคลองปาเสมัส ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Related Posts

Send this to a friend