AROUND THAILAND

เร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จ.สมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอย่างต่อเนื่อง เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม พร้อมกับใช้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ตลอดแนวคลองชายทะเล เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เข้าสู่ปกติโดยเร็วที่สุด 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.สมุทรปราการ  พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ว่าปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสมุทราปราการ ได้แก่ อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.บางเสาธง และอ.เมืองสมุทรปราการ ระดับน้ำสูงประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ส่วนที่ลุ่มต่ำระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 50 เซนเมตร ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้ว หากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่ม คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้

สำหรับการช่วยเหลือและบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 6 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร เพื่อเสริมศักยภาพในการระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยให้เร็วยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังเดินเครื่องสูบน้ำบริเวณแนวคลองชายทะเล  9 แห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้ได้ไม่น้อยกว่าวันละ 20 ล้าน ลบ.ม. ส่วนน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนผ่านคลองพระองค์ไชยานุชิต ได้ประสานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ให้ตัดยอดน้ำบางส่วนไปลงแม่น้ำบางปะกง ที่จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ ได้ประสานงานกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องต่อไปแล้ว

Related Posts

Send this to a friend