AROUND THAILAND

กทม.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เร่งลดระดับน้ำทุกจุดอย่างเต็มที่

จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ในช่วงนี้ พื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกร้อยละ 80% ของพื้นที่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมติดตามสภาพอากาศ ตรวจกลุ่มฝนด้วยเรดาร์และลดระดับน้ำคูคลองด้วยสถานีสูบน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำต่างๆ พร้อมร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่เร่งดำเนินการลดระดับน้ำอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง รวมถึงการเร่งระบายน้ำด้วยเครื่องผลักดันน้ำตามคลองต่างๆเพื่อช่วยให้ปริมาณน้ำไหลไปเข้าสู่สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วยBEST) หน่วยเก็บขยะ หน่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ (โมบายยูนิต) เข้าพื้นประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนตามแผนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของสำนักการระบายน้ำ

Related Posts

Send this to a friend