AROUND THAILAND

กรมอุตุฯ เผย มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย 29 ธ.ค. นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันที่ 29 ธ.ค. นี้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

ส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ ช่วงวันที่ 28 – 30 ธ.ค. 65 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้า ระบุว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ ได้แผ่ลงมาถึงประเทศจีนตอนใต้แล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันที่ 29 ธ.ค. นี้ ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

ส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมตอนบนของภาคเหนือ ช่วงวันที่ 28 – 30 ธ.ค. 65 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่ง

สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

Related Posts

Send this to a friend