AROUND THAILAND

เฉลิมชัย สั่งการ ชป.ระดมเครื่องจักรเครื่องมือ เร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้

วันนี้ (28 ก.พ.65) ที่จังหวัดนราธิวาส นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ริมตลิ่ง นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้น ให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกสะสมสูงสุดถึง 622.60 มิลลิเมตร ในพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำปัตตานี ลุ่มน้ำสายบุรี และลุ่มน้ำโก-ลก มีน้ำไหลล้นตลิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงแล้ว สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ควบคุมการระบายน้ำผ่านอาคารชลประทานในพื้นที่ ด้วยการเปิด-ปิดบานระบาย ตามจังหวะการขึ้นลงของระดับน้ำทะเล เพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง พร้อมเดินเครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทั้ง 10 สถานีสูบพร่องน้ำออกจากพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และเปิดประตูระบายน้ำกลางคลองมูโนะ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังออกพื้นที่

นอกจากนี้ สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวม 6 เครื่อง ได้แก่ บริเวณท่อระบายน้ำแห่งที่ 3 บ้านยะกัง อำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 2 เครื่อง บริเวณสถานีสูบน้ำโคกสะตอ ม.7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 2 เครื่อง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Hydro Flow อีก 1 เครื่อง ส่วนบริเวณประตูระบายน้ำปิเหล็ง 1 ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Hydro Flow  1 เครื่อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุด

ส่วนกรณีประตูระบายน้ำมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ถูกกระแสน้ำไหลซัดอาคารชลประทาน หลังเกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำโก-ลกไหลล้นตลิ่งข้ามพนังกั้นน้ำประตูระบายน้ำมูโนะ ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร และไหลเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนมูโนะ กว่า 500 ครัวเรือน สำนักงานชลประทานที่ 17 ได้นำกระสอบทรายและบิ๊กแบ็คมาวางขวางทางน้ำ เพื่อชะลอน้ำและลดความเสียหายต่ออาคารชลประทาน พร้อมทั้งทำนบดินชั่วคราว ป้องกันน้ำล้นข้ามพนังกั้นน้ำมูโนะฝั่งขวาบริเวณหลังหมู่บ้านปศุสัตว์ แต่เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำนวนมาก จำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำ และเปิดท่อระบายน้ำในพื้นที่โครงการ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ปัจจุบันสามารถควบคุมการไหลของน้ำให้ไหลผ่านประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะให้อยู่ในระดับควบคุมได้แล้ว 

Related Posts

Send this to a friend