AROUND THAILAND

จุรินทร์ สั่งการพาณิชย์จังหวัดที่ถูกน้ำท่วม ติดตามอย่าให้ขาดของ – อย่าให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันนี้ (28 ก.พ. 65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด 5 จังหวัดที่ถูกน้ำท่วม คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รับมือหากเกิดผลกระทบเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ติดตามและรายงานสถานการณ์

เบื้องต้น ได้รับรายงานจากจังหวัดยะลาว่า ปริมาณสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ยังมีเพียงพอ ราคาส่วนใหญ่ยังทรงตัว สินค้าประเภทผักสดมีการปรับตัวสูงขึ้นตามภาวะตลาด เช่น คะน้า กวางตุ้ง ถั่วฝักยาว ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากจังหวัดราชบุรี ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ติดตามทั้งปริมาณและราคาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่จังหวัดนราธิวาส ยังไม่มีสินค้าขาดตลาด แต่มีปริมาณน้อย ยังไม่เกิดผลกระทบ ด้านราคาสินค้ายังทรงตัว รวมถึงราคาผัก เว้นผักบุ้งจีนที่ปรับขึ้นตามภาวะตลาด แต่ยังมีเพียงพอต่อผู้บริโภค

ด้านราคาต้นทาง กรมการค้าภายในได้ติดตามรายงานต่อเนื่องทุกวันและยังไม่อนุญาตให้ผู้ใดขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้น ราคาปลายทางจะต้องไม่แพงเกินจริงหรือเกินสมควร โดยเฉพาะสินค้าในบัญชีควบคุมและติดตาม โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วม ให้ดูและประสานงานหรือทำงานเชิงรุก เพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจากสินค้าขาดแคลนเด็ดขาด หากประชาชนพบปัญหา สามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ผ่านสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569

Related Posts

Send this to a friend