AROUND THAILAND

นายกฯ สั่งคุมเข้มระบบขนส่ง และมาตรการป้องกันโควิด-19 รองรับการเดินทาง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยการเดินทางของประชาชนในสัปดาห์สุดท้ายของปืนี้ ที่คาดว่าจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดและข้ามพื้นที่จำนวนมาก จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขประสานกระทรวงคมนาคม บริษัทขนส่งทางบก เตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการ โดยกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า กรณีรถโดยสารที่ต้องใช้เวลาเดินทางเกิน 4 ชั่วโมง ควรมีการตรวจ ATK ผู้โดยสารก่อนขึ้นรถทุกคน , ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะใช้บริการ ทั้งที่สถานีขนส่งและบนรถโดยสารตลอดการเดินทาง ส่วนพนักงานขับรถและพนักงานบริการ จะต้องตรวจ ATK ก่อนปฏิบัติงาน ตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเตรียมรองรับการเดินทางตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 รวมระยะเวลา 7 วัน โดยติดตามการใช้เส้นทางจราจรทางถนนให้มีความคล่องตัว ไม่ติดขัด

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีหวังว่าปีนี้จะสามารถลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุด ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด– 19 ด้วย

ด้านบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) คาดการณ์ว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มประมาณ 30% จากในช่วงปีใหม่ของปี 64 โดยคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ เที่ยวไประหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2564 จะมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 60,000 คน ใช้รถโดยสาร (รถ บขส. รถร่วม,รถตู้) เฉลี่ยวันละ 4,700 เที่ยว ส่วนเที่ยวกลับระหว่างวันที่ 2 – 3 มกราคม 2565 คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยวันละ 50,000 คน ใช้รถโดยสารประมาณ 4,500 เที่ยว  ซึ่ง บขส. พร้อมให้บริการด้วยรถโดยสารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus และจัดการเดินรถตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

“นายกรัฐมนตรียังแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้า เหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร เพื่อกระจายปริมาณจราจรบนถนน และหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมฝากความห่วงใยไปยังผู้ขับขี่ยานยนต์ทุกประเภท ให้มีสติ ไม่ขับรถเร็ว เมาไม่ขับ เพื่อไปให้ถึงที่หมายด้วยความปลอดภัย ที่สำคัญ ทุกคนต้องป้องกันตัวเองแบบครอบจักรวาลตลอดเวลา ช่วยกันลดทั้งความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อไวรัสโควิด-19 และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย” นายธนกร กล่าว

ภาพ: บขส.

Related Posts

Send this to a friend