AROUND THAILAND

บขส.ช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกร เตรียมเปิดพื้นที่ให้ขายสินค้า OTOP นำร่องหมอชิต 2 เริ่มมีนาคมนี้

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยหลังหารือร่วมกับนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อทำความร่วมมือสนับสนุนและช่วยเหลือสินค้าชุมชน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาชุมชน ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บขส. กับกรมการพัฒนาชุมชน คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน ก.พ. นี้

โดยช่วงเดือน มี.ค. 65 – เม.ย. 65 บขส.จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร นำสินค้าชุมชนหรือสินค้าตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP มาวางจำหน่ายในพื้นที่สถานีเดินรถของ บขส. โดยนำร่องที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ก่อนขยายไปยังพื้นที่สถานีเดินรถของ บขส. กว่า 90 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับการ MOU ครั้งนี้ นายสัญลักข์ ระบุว่า ทั้งสองหน่วยงานให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการและเกษตร ให้สามารถนำสินค้าโอทอปต่างๆ เช่น สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรมของแต่ละชุมชน ได้มีพื้นที่วางจำหน่าย เพิ่มช่องทางการเข้าถึง และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเกษตรมากขึ้น ไม่เน้นเช่าพื้นที่จำหน่ายเชิงธุรกิจ แต่จะเป็นในรูปแบบช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ หรือหากผู้ประกอบการและเกษตรกรมีกำไรในการจำหน่ายสินค้ามาก อาจแบ่งให้ บขส. ประมาณ 5-10% ซึ่งในส่วนนี้ ต้องเจรจากันอีกครั้ง เพื่อความเหมาะสม

นายสัญลักข์ เพิ่มเติมว่า บขส.ยังอำนวยความสะดวกด้วยการเปิดให้ผู้ประกอบการหรือเกษตร สามารถใช้บริการส่งสินค้าโอทอปของชุมชนผ่านรถโดยสาร บขส. แบบด่วนในราคาไม่แพง หรือถ้าเป็นผู้ใช้บริการประจำ ขนส่งสินค้าจำนวนมาก ก็จะจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้

Related Posts

Send this to a friend