AROUND THAILAND

ปริมาณฝุ่น PM2.5 สูงขึ้นทั่วประเทศเกินค่ามาตรฐานใน 37 จว. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ศูนย์แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ (24 ก.พ. 66) เวลา 07.00 น. พบเกินค่ามาตรฐานใน 37 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.น่าน จ.พะเยา จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.อ่างทอง จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง จ.ตราด จ.เลย จ.นครพนม และ จ. อุบลราชธานี โดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝุ่นจะมีแนวโน้มสูงขึ้นจนถึงวันที่ 25 ก.พ. นี้

ส่วนสถานการณ์ฝุ่นรายภาค พบว่า

  • ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 34 – 122 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 28 – 61 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37 – 76 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 35 – 70 มคก./ลบ.ม.
  • ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 12 – 30 มคก./ลบ.ม.
  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 37 – 87 มคก./ลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 52 พื้นที่

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) ผ่านดาวเทียม จากหน่วยงาน NASA พบจุดความร้อนที่ดาวเทียมตรวจพบค่าความร้อนสูงผิดปกติจากค่าความร้อนบนผิวโลกบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 จุด ในวันที่ 23 ก.พ. 2566 เวลา 13.12 น. เขตดอนเมือง

Related Posts

Send this to a friend