AROUND THAILAND

อช.เขาแหลม ห้ามพักแรมริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ฝ่าฝืน ปรับสูงสุด 2 แสนบาท

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ห้ามนักท่องเที่ยวกางเต็นท์ กระโจม รถบ้าน โดยพักแรมริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ หากพบว่าฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ โทษหนักสุด จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ออกประกาศเรื่อง “ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม บริเวณพื้นที่ เกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม” โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้มีกลุ่มบุคคลแอบลักลอบเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ โดยการให้บริการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยว และพักค้างแรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการแอบยึดถือครอบครองที่ดินในพื้นที่บริเวณเกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ และมีการให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าพักแรม ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน หรือวิธีการอื่นๆ เป็นจำนวนมาก

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการควบคุมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปพักค้างแรม บริเวณพื้นที่เกาะ แก่ง และพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ โดยเฉพาะการใช้เต็นท์ กระโจม รถพ่วง รถบ้าน เรือ หรือแล้วแต่กรณี

สำหรับกรณีการพักค้างแรมในแพพักต่างๆ จะต้องเป็นแพที่ได้ลงทะเบียนสำรวจไว้กับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเท่านั้น ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดระเบียบแพพัก
แพบริการ ตามกฎหมาย ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 20 ฐาน บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 4 (2) และ (3) ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท กรณีเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชน์ จะต้องระวางโทษตามมาตรา 19 (6) ประกอบมาตรา 44 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Posts

Send this to a friend