AROUND THAILAND

ผบ.ฉก.ร.7 เผย กองกำลังไม่ทราบฝ่าย ยิงปืน ค.3 ลูก ตกลงพื้นที่บ้านท่าตาฝั่งของไทย

ผบ.ฉก.ร.7 เผย กองกำลังไม่ทราบฝ่าย ยิงปืน ค.3 ลูก ตกลงพื้นที่บ้านท่าตาฝั่งของไทย สั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย และทำหนังสือประท้วงแจ้ง TBC ไทย-เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน

พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาราบ ที่ 7 เปิดเผยกับ The Reporters ว่า เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.วันนี้ มีการอพยพ ชาวบ้านท่าตาฝั่ง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ไปในที่ปลอดภัย หลังจาก เวลาประมาณ 10.00 น.มีกระสุนปืน ค. จำนวน 3 ลูก ของกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ตกมายังพื้นที่ทางเหนือของบ้านท่าตาฝั่งของไทย ประมาณ 2 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ไปตรวจสอบ และนำออกจากพื้นที่แล้ว

ซึ่งทาง ฉก.ร.7 ได้แจ้งไปยังศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และได้ทำหนังสือประท้วงไปยัง คณะกรรมการส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา หรือ TBC เนื่องจากพื้นที่ตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง มีฐานทหารเมียนมา ตั้งอยู่ และยังมีกองกำลังทหารกะเหรี่ยง KNU ด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังต้องพิสูจน์ทราบว่าเป็นฝ่ายใด และทางการไทยต้องดูแลความเรียบร้อยพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่ จึงได้ให้ประชาชนบ้านท่าตาฝั่ง อพยพไปในที่ปลอดภัยแล้ว

ขณะที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.แม่ฮ่องงสอน สรุปสถานการณ์เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 20 พ.ค.64 ระบุว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มกะเหรี่ยง KNU มีการปฏิบัติการทางทหาร ต่อฐานด๊ากวิน ของทหารเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่ สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ปืนกล และปืนเล็กยาว (ไม่ทราบการสูญเสีย) และปัจจุบันยังคงไม่มีการปฏิบัติการทางอากาศในฝั่งประเทศเมียนมา เป็นระยะเวลา 20 วัน

ในส่วนการพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกสินค้าได้ยื่นเรื่องขอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านแม่สามแลบ ซึ่งคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมพิจารณาหารือประเด็นการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ โดยประเมินสถานการณ์การสู้รบรวมถึงปัจจัยต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ถึงแม้ว่าปัจจุบันไม่มีสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง KNU ที่รุนแรง รวมถึงไม่มีปฏิบัติการทางอากาศในฝั่งเมียนมาตรงข้ามชายแดน อ.แม่สะเรียงและ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลากว่า 20 วัน แต่ความปลอดภัยในการใช้แม่น้ำสาละวินยังมีความเปราะบาง เนื่องจากจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย มีลักษณะการขนส่งสินค้าทางเรือ (ทางน้ำ) ซึ่งแตกต่างจากจุดผ่อนปรนอื่นๆของ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ขนส่งสินค้าทางรถยนต์ (ทางบก)

จากสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีมติให้ประเมินสถานการณ์การสู้รบ และปัจจัยอื่นอีกเป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ ทั้งนี้หากสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ หรือไม่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จะได้พิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแม่สามแลบต่อไป

และตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เวลา 15.00 น เป็นต้นมา ได้มีราษฎรชาวเมียนมาเดินทางข้ามมายังประเทศไทยโดยทางเรือ ซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวล ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียงและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันมีราษฎรชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายังประเทศไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมาพักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวจำนวน 4 แห่ง รวม 1,775คน ดังนี้

– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยมะระ ต.แม่คงอ.แม่สะเรียง จำนวน 585 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยจอกลอ ต.แม่คงอ.แม่สะเรียง จำนวน 82 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยโกเกร๊ะ ต.แม่คงอ.แม่สะเรียง จำนวน 1,058 คน
– พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยแห้ง ต.แม่สามแลบอ.สบเมย จำนวน 50 คน สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยง จะมีการรายงานสรุปแจ้งสื่อมวลชนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend