AROUND THAILAND

กทม. เปิดตู้ “สวนปันสุข” ในสวนสาธารณะ ชวนร่วมแบ่งปัน ส่งกำลังใจสู้โควิด

วันนี้ (18 ก.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และการดำเนินชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงมีแนวคิดการนำตู้ปันสุขมาตั้งไว้ตามสถานที่และชุมชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญได้แบ่งปันนำสิ่งของหรืออาหารใส่ในตู้เพื่อเสริมสร้างสังคมการแบ่งปัน โดยให้หน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งสำนักและสำนักงานเขตดำเนินโครงการ “ตู้ปันสุข” พร้อมเชิญชวนภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ผู้มีกำลังทรัพย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งตู้ “สวนปันสุข” สำหรับใส่สิ่งของเพื่อแบ่งปันแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตั้งไว้ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งกำลังใจ รวมถึงเป็นการดูแลและช่วยเหลือประชาชน พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ใจบุญนำสิ่งของจำเป็นหรืออาหารมาใส่ตู้ “สวนปันสุข” เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือสังคม 

เบื้องต้นได้เริ่มตั้งตู้ใน 4 สวนสาธารณะ ประกอบด้วย สวนลุมพินี เขตปทุมวัน สวนสราญรมย์ เขตพระนคร สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง และสวนสันติภาพ เขตราชเทวี โดยตั้งตู้บริเวณใกล้ประตูทางเข้า-ออกสวนสาธารณะ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวก ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะนำอาหารปรุงสำเร็จ รวมถึงนมและอาหารแห้ง หมุนเวียนมาใส่ไว้ในตู้สวนปันสุขและมีผู้มารับไปหมดตู้ทุกวัน 

นอกจากนี้สวนฯ บางแห่งที่มีการปลูกผักสวนครัว อาทิ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน ได้นำผักมาไว้ใน “กระเช้าอิ่มสุข” เพื่อแบ่งปันให้ประชาชนด้วย 

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมแบ่งปันอาหารหรือสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สามารถแจ้งความประสงค์การแบ่งปันสิ่งของใส่ตู้ “สวนปันสุข” ได้ที่อาคารสำนักงานของสวนสาธารณะทั้ง 4 แห่งข้างต้น หรือแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่อยู่ใกล้ตู้ฯ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยสามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น สบู่เหลว แชมพู โลชั่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หน้ากากอนามัย ผ้าเช็ดตัว เจลล้างมือแบบพกพา ยาสามัญทั่วไป เช่น ยาแก้แมลงกัดต่อย ยาทาแก้ผื่นคัน ยาแก้ปวด ยาดม ยาแก้ท้องเสีย หรือในกลุ่มอาหาร เช่น นมกล่องชนิดจืด ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ฯลฯ

Related Posts

Send this to a friend