AROUND THAILAND

ชาวบางบัวทองเร่งขนของขึ้นที่สูง หวั่นสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำรอยปี 54

หน่วยงานที่กี่ยวข้องใน อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งบริเวณสะพานเลียบคลองบางไผ่ หมู่ 5 เพื่อระบายน้ำจากคลองถนนลงคลอง ขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรกว่า 1,000 หลังโดยรอบ ทยอยขนของขึ้นที่สูง โดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ต่างนำมาจอดไว้ชั่วคราวภายในซอยจันทร์ทองเอี่ยม เพื่อเลี่ยงความเสียหาย

นายกิจก้อง นาคทั่ง นายกเทศมนตรีเมืองบางรักพัฒนา ขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้น 30 ซม. จนเกิดน้ำท่วมขังในหลายหมู่บ้านของตำบลบางรักพัฒนา จึงได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เร่งระบายน้ำในพื้นที่ ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 2 จุด คือ ที่ประตูระบายน้ำคลองบางแพรก หมู่ 2 เป็นเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดท่อ 15 นิ้ว 2 ตัว และเครื่องสูบน้ำแบบหัวพญานาค ขนาดท่อ 15 นิ้ว 1 ตัว และขนาด 12 นิ้ว 1 ตัว รวมเป็น 4 ตัว จุดที่สอง คือ คลองถนน หมู่ 5 ซอยจันทน์ทองเอี่ยม ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ 15 นิ้ว 2 ตัว เพื่อระบายน้ำจากหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ลงคลองบางไผ่และคลองอ้อม

Related Posts

Send this to a friend