AROUND THAILAND

เอกชนเชียงราย เตรียมเสนอหอการค้าฯ เปิดด่านชายแดนเพิ่ม

เอกชนเชียงราย เตรียมเสนอหอการค้าฯ เปิดด่านชายแดนเพิ่ม หลังด่านที่เปิดอยู่พบหลายปัญหา ทั้งขาดจนท.และความแออัด

นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้า จ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงราย เตรียมพร้อมก่อนคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะลงพื้นที่เยือนหอการค้าในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. นี้ โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาการค้าชายแดน หลังรัฐบาลยังคงปิดพรมแดนตลอดแนว ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยเปิดให้มีการขนส่งสินค้าเพียง 3 จุด คือ ที่สะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 อ.แม่สาย ติดกับ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา , ที่ท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่ 2 , ที่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 อ.เชียงของ กับแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว

ที่ผ่านมา นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เปิดจุดผ่อนปรนเพิ่มเติม 7 แห่ง ขณะที่หอการค้าจังหวัดเชียงราย เสนอให้เปิดสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 อ.แม่สาย แต่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ยังไม่อนุญาต

ที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงราย จึงหารือกรณีด่านพรมแดนอื่นๆ ที่เปิดอยู่แต่มีปัญหา เช่น ด่านพรมแดน อ.เชียงของ ที่มีการส่งออกสินค้าประเภทผลไม้จากไทยจำนวนมาก หลังจากทางการจีนและสปป.ลาว เปิดด่านโมฮาน-บ่อเต็น บนถนน R3A พรมแดนจีน-สปป.ลาว แต่ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ที่ออกเอกสารอนุญาตส่งออกต้นกำเนิดผลไม้ประจำด่าน มีแค่คนเดียว ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนนี้อย่างมาก ส่วนการพัฒนาด่านพรมแดน อ.เชียงของ พบว่า กรณีมีการจัดตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออก ไม่มีเอกชนรายใดประมูลใช้งาน ส่วนด่านพรมแดนทางบกที่เปิดทั้ง 2 จุด ก็มีปัญหาความแออัด ขณะที่ด่านพรมแดนทางเรือแม่น้ำโขง ยังคงซบเซาเนื่องจาก สปป.ลาว ปิดท่าเรือของตนตลอดแนว ส่วนชนกลุ่มน้อยในเมียนมาก็ปิดท่าเรือสบหรวย ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างหนัก

น.ส.ผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย เปิดเผยว่า ในเดือน ก.พ.นี้ จะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดในเมียนมา ทำให้มีรถขนสินค้าเพิ่มขึ้น ยังไม่รวมรถขนอาหารสดขนาดเล็ก จึงอยากให้รัฐบาลอนุญาตเปิดสะพานแห่งที่ 1 ซึ่งภาคเอกชนได้หารือเบื้องต้นกับท้องถิ่นเมียนมาแล้ว ต่างเห็นชอบด้วย ภายใต้มาตรการเข้มงวดเช่นเดียวกับสะพานแห่งที่ 2 โดยจะอนุญาตเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend