AROUND THAILAND

เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มแบบขั้นบันได เร่งระบายน้ำชีลงน้ำมูล

เขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำเพิ่มแบบขั้นบันได พร้อมประสานชลประทานตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม เร่งระบายน้ำชีลงน้ำมูล ด้านผู้ว่าฯขอนแก่นแจ้งเตือน ปชช. ตามแนวแม่น้ำพอง รับมือน้ำล้นตลิ่ง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนอุบลรัตน์ล่าสุดวันนี้ว่า อยู่ที่ 2,298 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่าง มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนวันละ 10 ล้าน ลบ.ม. ทำให้เขื่อนฯ สามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเพียง 130 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จึงมีมติให้ปรับระดับการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ เป็น 15 ล้าน ลบ.ม. โดยมีผลทันที และให้เพิ่มระดับการระบายน้ำเป็น 18 ล้าน ลบ.ม.ในวันต่อไป และปรับการระบายน้ำทุกวันอย่างต่อเนื่องแบบขั้นบันได ทำให้การระบายน้ำอาจสูงสุดที่วันละ 35 ล้าน ลบ.ม. แต่ทั้งนี้ การปรับเพิ่มการระบายน้ำจะต้องได้ข้อสรุปและขอมติจากที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อไม่ให้มวลน้ำเข้าปะทะกับแม่น้ำชีเร็วเกินไป หรือส่งผลกระทบจนเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำพอง

ด้านสำนักชลประทานที่ 6 ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เขื่อนมหาสารคาม เพิ่มเป็น 50 เครื่อง เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมเดินเครื่องทันทีเพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำชีให้ไหลลงสู่แม่น้ำมูล และไหลลงสู่แม่น้ำโขง โดยขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่ที่ผ่าน จ.ขอนแก่นไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไหลเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว วัดระดับล่าสุดของแม่น้ำชีพบว่า ที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำกุดกว้าง ต.เมืองเก่า อ.เมือง ระดับน้ำลดลง 9 ซม. ส่วนที่สถานีวัดระดับน้ำ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ระดับน้ำลดลง 7 ซม. หากไม่มีน้ำฝนเติมเข้ามาในระยะนี้ ระดับน้ำในแม่น้ำชีก็จะลดลงต่อเนื่องทุกวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำพอง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมรับมือกับภาวะน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำที่กำหนดไว้ โดยการระบายน้ำจะคงสภาพน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ไว้ให้ได้ที่ร้อยละ 80 ของความจุอ่าง เพื่อให้มีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคหลังสิ้นสุดฤดูฝน

Related Posts

Send this to a friend