AROUND THAILAND

แรงงาน เหมาข้าวกล่องช่วยร้านหาบเร่ แจกแคมป์คนงานที่ถูกปิด

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดการได้รับมอบหมายให้ดูแลบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารแก่แรงงานภายในแคมป์ที่ถูกปิดตามคำสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างไปพร้อมกับการช่วยสนับสนุนร้านค้าบริเวณแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบดยกระทรวงแรงงานจะเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหาร และรับอาหารจากกลุ่มผู้ค้าไปแจกจ่ายให้แรงงานในแคมป์ก่อสร้าง จนครบกำหนดตามประกาศ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กรกฎาคม 2564 โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแจกจ่ายอาหาร และตรวจเช็คคุณภาพอาหาร ณ บริเวณถนนข้าวสาร ก่อนถูกลำเลียงไปยังสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 เพื่อแจกจ่ายไปยังแคมป์คนงานที่ถูกสั่งปิดตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

“กรมการจัดหางานจะให้ความช่วยเหลือด้านอาหารวันละ 1 มื้อ เป้าหมายแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 520 แห่ง 750,000 กล่อง และปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 797 แห่ง 500,000 กล่อง โดยมีผู้ร่วมโครงการ ได้แก่ ชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ขับขี่รถรับจ้างแห่งประเทศไทย สมาคมภัตตาคารไทย และร้านค้าบริเวณแคมป์ก่อสร้าง รวม 132 แห่ง” นายไพโรจน์ กล่าว

ญาดา พรเพชรรัมภา ประธานชมรมหาบเร่แผงลอยกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ร่วมโครงการกับกระทรวงแรงงาน ต้องฝากขอบคุณไปถึงท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น ที่ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นประโยชน์กับกลุ่มหาบเร่แผงลอยจริง ๆ ทำให้ผู้ค้ามีรายได้ และขอให้กระทรวงแรงงาน มีโครงการดีๆ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend