AROUND THAILAND

กทม.ตรวจ 8 จุดทำการค้าย่านดุสิต แชร์พื้นที่ได้ใช้สอยร่วมกัน

วันนี้ (13 ก.ค. 65) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจจุดทำการค้าในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 8 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ข้างกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ป้ายรถประจำทางถนนพิษณุโลก ถึงประตูทางออกคุรุสภา (อยู่ระหว่างการทบทวน) , จุดที่ 2 หน้าตลาดเทวราช ฝั่งถนนพิษณุโลก (อยู่ระหว่างการทบทวน) ฝั่งถนนสามเสน (อยู่ระหว่างการทบทวน) ฝั่งถนนลูกหลวง (อยู่ระหว่างการทบทวน) , จุดที่ 3 ถนนสังคโลก ตั้งแต่ปากซอยสังคโลก (ฝั่งซ้าย) ถึงประตูทางเข้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีกองทัพบก (อยู่ระหว่างการทบทวน) , จุดที่ 4 หน้าตลาดศรีย่าน ตั้งแต่แยกศรีย่าน ถึงปากซอยศรีย่าน 1 ถนนนครไชยศรี , จุดที่ 5 ตรงข้ามกรมชลประทาน ปากซอยสามเสน 20 ถึงแยกศรีย่าน , จุดที่ 6 ตรงข้ามตลาดศรีย่าน ถนนนครไชยศรี ตั้งแต่แยกศรีย่าน ถึงหน้าบ้านเลขที่ 401/5 , จุดที่ 7 หน้าตลาดราชวัตร ตั้งแต่หน้ากรมสรรพสามิต ถึงหน้าบ้านเลขที่ 137 และหน้าบ้านเลขที่ 757 ถึงปากซอยมิตรอนันต์ และ จุดที่ 8 ข้างวัดสะพานสูง ตั้งแต่ข้างถนนพระรามที่ 6 ตัดถนนเตชะวณิช ถึงกองซ่อมประปาบางชื่อ (บริเวณบ้านเลขที่ 268/2)

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เมื่อปี 2548 ในพื้นที่เขตดุสิตมีจุดทำการค้าทั้งหมด 38 จุด ปัจจุบันคงเหลือจุดทำการค้าเพียง 8 จุด โดยได้ผ่านการพิจารณาจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) แล้ว จำนวน 5 จุด มีผู้ค้าอยู่ประมาณ 486 ราย โดยจุดทำการค้าเหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตั้งอยู่ในแนวเส้นสีขาว ไม่ยื่นล้ำออกมา ตามที่สำนักงานเขตได้ขีดสีตีเส้นไว้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการค้าขาย เป็นลักษณะให้ผู้ค้าดูแลกันเอง หากพบไม่เรียบร้อย อาจจะให้หยุดทำการค้าประมาณ 1 เดือน แต่หากยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบอีก ก็มีสิทธิที่จะยกเลิกจุดทำการค้านั้นได้

สำหรับจุดทำการค้าทั้ง 5 จุด ผู้อำนวยการเขตดุสิตรายงานว่า ผู้ค้าสามารถปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบได้ดี อีกทั้งบริเวณตลาดศรีย่านในอดีตนั้น ถือว่าเป็นจุดทำการค้าตัวอย่างของพื้นที่เขตดุสิต จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจและผู้อำนวยการเขตดุสิต กำชับผู้ค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบนั้นอย่างเคร่งครัด ในขณะเดียวกัน การกำหนดจุดทำการค้า โดยในหลักเกณฑ์แล้ว จะมีการต่อใบอนุญาตปีต่อปี ซึ่งการจะต่อใบอนุญาตนั้น กทม.จะเสนอเรื่องไปยัง บช.น. เพื่อพิจารณา

รองผู้ว่าฯ กทม. ยังกล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่เขตดุสิต มีจุดทำการค้าอยู่ 8 จุด แต่มีเพียง 5 จุดเท่านั้นที่ บช.น. อนุญาตให้ทำการค้าได้ ที่เหลืออีก 3 จุด มีประเด็นเรื่องทางเท้าแคบเป็นหลัก ขณะนี้จึงยังไม่มีการอนุญาต แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว ตอนนี้ผู้ค้ายังทำการค้าขายอยู่ สำนักงานเขตดุสิตและสำนักเทศกิจจึงจะเสนอให้ทบทวนเรื่องเข้าไปใหม่ โดยเฉพาะบริเวณข้างกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้ค้าวางแผนขายอยู่ 2 แนว ประมาณ 172 ราย จนเกิดความคับแคบและหนาแน่น ประชาชนเดินสวนกันลำบาก

ที่ผ่านมา มีการหารือร่วมกันทั้งสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสน.ในพื้นที่ โดยจะให้ผู้ค้าที่อยู่แนวด้านนอกติดถนน ย้ายมาอยู่ด้านในที่อยู่ติดกับแนวกำแพงกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทุกฝ่ายต่างมีความเห็นตรงกันว่า หากทำเช่นนั้น จะช่วยลดความแออัด เป็นการกระจายผู้ค้าออกไปให้อยู่ในแนวเดียวกันยาวติดกับกำแพง ส่วนประชาชนก็สามารถใช้ทางเท้าสัญจรได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้ จะพิจารณาเรื่องร่มให้เป็นรูปแบบเดียวกัน อาจจะทำเป็นลักษณะยาว หรือ 4 เหลี่ยมผืนผ้า เพื่อไม่ให้ยื่นล้ำออกมาบนผิวจราจร โดยมอบหมายให้สำนักเทศกิจนำไปหารือร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

Related Posts

Send this to a friend