AROUND THAILAND

ขนส่ง ขอความร่วมมือรถบรรทุก เลี่ยงขนส่ง-วิ่งรถเปล่า ช่วงหยุดยาว 13-16 ต.ค.นี้

วันนี้(11 ต.ค. 65) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะโฆษก ขบ. กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ส่งผลให้ช่วงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะมีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน คือ ระหว่าง 13-16 ตุลาคม 65

ขบ. คาดการณ์ปริมาณการเดินทางของประชาชน จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการเดินทางในช่วงเวลาปกติ ทำให้ปริมาณยานพาหนะที่ใช้บนท้องถนนมีความคับคั่งและมีโอกาสก่อให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นปกติ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งรถบรรทุกไม่ประจำทาง รถบรรทุกส่วนบุคคล องค์กรด้านการขนส่งสินค้า 30 แห่ง และผู้ประกอบการขนส่ง หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า และงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันดังกล่าว เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุรุนแรง

ส่วนในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รถ แนะนำให้ผู้ประกอบการขนส่งดูแลกวดขันผู้ขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวัง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด ผู้ขับต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถบรรทุก รถลากจูง รถพ่วง ก่อนใช้งานทุกครั้ง และผู้ขับรถบรรทุกต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์

ส่วนผู้ประกอบการขนส่งที่มีการติดตั้งระบบ Global Positioning System (GPS) ในรถของตนเอง ขอให้ติดตามการใช้ความเร็วของรถบรรทุกอย่างต่อเนื่องผ่านแอพพลิเคชั่น DLT-GPS แจ้งเตือนผู้ขับรถเมื่อพบว่ามีการใช้ความเร็วเกินกำหนด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทาง และให้เดินรถเฉพาะช่องเดินรถซ้ายสุดเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend