AROUND THAILAND

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานกำลังใจ ครอบครัว ‘น้องพอส’-จนท.บรรเทาสาธารณภัย

วันนี้ (11 ก.ค. 64)  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบให้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญผ้าไตรจำนวน 1 ไตร ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1 ช่อ ไปทอดถวายพระสงฆ์ และวางในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ (เป็นกรณีพิเศษ) พร้อมกับกัปปิยภัณฑ์เท่าจำนวน 20,000 พับ (สองหมื่นบาทถ้วน) ประทานสมทบให้แก่เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลศพและสงเคราะห์ในการอันควร และเชิญรับสั่งแจ้งแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่า

“ทรงเป็นกำลังใจในยามทุกข์โศก ขอให้ครอบครัวคลายโศก และมีความภาคภูมิใจในความเสียสละอันน่าสรรเสริญยิ่ง ของยุวอาสาสมัครผู้กล้าหาญผู้นี้” 

และเชิญรับสั่งประทานกำลังใจแก่อาสาสมัครทุกฝ่ายทุกประเภทที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยในยามที่เกิดภัยพิบัติ ให้มีกำลังใจ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญคุณความดี และช่วยเหลือสังคมด้วยความภูมิใจต่อไป และโปรดให้แจ้งว่าทรงอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยให้อภิบาลรักษาอาสาสมัครทุกฝ่ายทุกประเภทให้ปลอดภัยจากอันตราย กอปรด้วยสุขภาพอันสมบูรณ์ตลอดกาล ณ เมรุวัดทุ่งครุ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ หรือ “น้องพอส” อาสากู้ภัยหน่วยสมเด็จเจ้าพระยาด้วย

โดยนายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ เสียชีวิตจากการเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเม็ดโฟมและพลาสติก ในซอยกิ่งแก้ว 21 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสมเกียรติ มีเพื่อนพี่น้องนักดับเพลิง อาสาสมัครกู้ภัยมาร่วมอาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง

Related Posts

Send this to a friend