AROUND THAILAND

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคาระยะละ 1 บาท เริ่ม 14 ม.ค. หลังราคาดีเซลพุ่ง ตรึงราคาต่อไม่ไหว

เรือคลองแสนแสบ ขึ้นราคาระยะละ 1 บาท เริ่ม 14 ม.ค. นี้ หลังอัตราน้ำมันดีเซลพุ่ง เผยตรึงราคาต่อไม่ไหว

วันนี้ (10 ม.ค. 65) บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ ประกาศขอปรับราคาค่าโดยสาร จาก 8, 10, 12, 14, 16, 18 บาท เป็น 9, 11, 13, 15, 17, 19 บาท ตามระยะทาง โดยปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นระยะละ 1 บาท

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของกรมเจ้าท่า เนื่องจากไม่สามารถตรึงราคาไว้ได้จากสถานการณ์โรคโควิด-19 และอัตราน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งบริษัทได้ตรึงราคาค่าโดยสารเป็นเวลานานถึง 636 วัน จึงขอขึ้นค่าโดยสารระยะละ 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend