AROUND THAILAND

สมาพันธ์แท็กซี่ไทย ทวงถามกรณี GPS และรถป้ายดำไม่ไปจดทะเบียนรถรับจ้าง

วันนี้ (10 ม.ค. 65) สมาชิกสมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย นำโดยนายเกรียงไกร แก้วเกตุ รวมตัวกันบริเวณหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่ง ติดตามการบังคับใช้กฎหมายกับรถป้ายดำ และความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ให้บริการแท็กซี่ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎระเบียบของกรมการขนส่ง เพื่อลดต้นทุนให้กับรถป้ายเหลือง

นายเกรียงไกร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากฎหมายมีการอ้างว่า ออกมาเพื่อให้เกิดการแข่งขัน แต่ปัจจุบันรถป้ายดำที่วิ่งรับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นยังไม่ได้มีการเข้ามาจดทะเบียนแต่อย่างใด แต่กลับมีการใช้กฎระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้กับรถป้ายเหลือง โดยเฉพาะการสร้างต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งข้อกำหนดในการเก็บค่าบริการ ที่รถป้ายดำสามารถคิดราคาเริ่มต้นที่ 60 บาท ในขณะที่รถป้ายเหลืองยังคงเก็บค่าบริการเริ่มต้นที่ 35 บาท และการที่ประกันของรถป้ายดำเหล่านี้ ก็ไม่ได้คุ้มครองผู้โดยสาร ขณะที่แท็กซี่ป้ายเหลืองต้องทำประกันปีละ 17,000 บาท

สมาพันธ์แรงงานแท็กซี่ไทย จึงขอเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบว่า มีรถป้ายดำมาขอจดทะเบียนเป็นรถรับจ้าง ผ่านแอปพิเคชั่นบ้างหรือไม่ ถ้ายัง จะมีการดำเนินการอย่างไรในทางกฎหมาย กับบริษัทที่เปิดให้บริการ และกับรถป้ายดำที่ยังไม่นำรถมาจดทะเบียน ส่วนอัตราค่ามิเตอร์ของผู้ขับขี่ป้ายเหลือง ต้องการความชัดเจนว่าจะมีการปรับขึ้นเมื่อไหร่ เพราะต้นทุนของรถป้ายเหลืองสูงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะค่าเชื้อเพลิงและเบี้ยประกันภัย ยังไม่นับรวมผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่พื้นที่จุดจอดรับ ผู้โดยสาร บขส.ได้เรียกเก็บเงินรอบละ 10 บาท เรื่องนี้เห็นว่าควรยกเลิกการเก็บ เพราะถือเป็นการใช้สถานที่ราชการแสวงหาประโยชน์ นอกจากนี้ บังขออนุมัติติดฟิลม์กันแดด กระจกบานหน้ากันร้อนแบบเต็มบาน เช่นเดียวกับรถป้ายดำ และขอสนับสนุนวัคชีนเข็มที่ 4 เพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่

Related Posts

Send this to a friend